Ziraî arazi piyasası oluşturulacak

Ziraî arazi piyasası oluşturulacak

Ziraî arazi piyasası oluşturulacak

AA muhabirinin 2021 Yılı Bütçe Gerekçesi’nden yaptığı derlemeye nazaran, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüteceği siyasetlerle gelecek yıl da tarım kesimi iktisada katkı sağlamaya devam edecek.

Buna nazaran, besin ve yem güvenilirliğinin sağlanması, bitki sıhhati, hayvan sıhhati ve refahının muhafaza edilmesi için risk tahlili sistemi oluşturulacak. Bu doğrultuda mevcut bilimsel komitelerle bilimsel risk kıymetlendirme çalışmaları sürdürülecek.

Emniyetli besin üretimi amacı doğrultusunda tarladan sofraya muteber besin arzının sağlanması, kalıntı sıkıntısının çözülmesi, etraf ve insan sıhhatiyle fauna ve floranın muhafaza edilmesi açısından entegre uğraş yaygınlaştırılacak, biyolojik ve biyoteknik uğraş teşvik edilecek. Bu çalışmalarla uyumlu olarak bitkisel üretimde hastalık ve zararlıların önlenmesi, bunlarla uğraş, gereksiz ve hatalılı ilaç kullanımı ve kalıntının önlenmesi ile sürdürülebilir tarımın sağlanması için eğitim, yayım ve kontrol çalışmalarıyla farkındalık oluşturulacak. Zirai gayrette ortaya çıkacak sıkıntıların tahliline yönelik yeni metot, prosedür, eser ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları, yeni projelerle sürdürülecek.

Besin okuryazarlığının artırılması emeliyle çalışmalar gerçekleştirilecek.

Hasat sonrası eser kayıpları azaltılacak

Bitkisel üretimde randıman ve kalite artırılacak, hasat müddetini uzatmaya yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacak, hasat devri ve sonrası kayıplar azaltılacak. Stratejik ziraî eserlerin üretimi havzalara nazaran planlanarak, ziraî dayanaklar “alan” ve “ürün” temelinde çeşitlendirilecek, üretimde aktiflik, verimlilik ve kalitenin artırılması sağlanacak.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve etrafın muhafaza edilmesi gayesiyle mazot, gübre ve toprak tahlili desteklemesi yapılacak. Sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımı desteklenecek.

Itri-tıbbi bitkilerde tüketici ve sanayi isteklerine yanıt veren kaliteli ve herkes tarafından bilinen eser üretilmesi için çalışma yapılacak. Bitkisel üretimde kümelenme, markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek.

Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaştırılacak. Sera varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Pancar ve şeker üretiminde verimliliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması sağlanacak.

Hayvancılıkta yem maliyetleri düşürülecek

Hayvancılıkta yükselen girdi maliyetleri içinde yer alan kaba yem maliyetlerinin düşürülebilmesi hedefiyle mera ıslah çalışmalarıyla beraber yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması için yem bitkileri destekleme ödemelerine aktif halde devam edilecek. Hayvancılıkta dayanaklar, hayvan varlığının ve hayvansal üretimin kayıt altına alınmasına, üretimin iç ve dış talebe uygun biçimde geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, ıslah çalışmalarına, genetik kaynakların muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik oluşturulacak.

Hayvan refahını gözeterek üretim etkenlerinin azamî kullanımı ve işletmelerin rasyonel gelişmesini temin ederek et ve sütün piyasaya arzında sürekliliği sağlayacak destekleme önlemleri alınacak. Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile 81 vilayette sığır, manda, koyun, keçi, kanatlı, arı ve ipekböceğinde kalite ve randımanın artırılması için ıslah çalışmaları sürdürülecek. Sığır varlığındaki etçi ve kombine ırkların yapay tohumlama uygulamalarıyla artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Arazi kullanım planlaması yapılacak

Toprak ve su kaynaklarının muhafaza edilmesi ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Arazi edindirme çalışmaları ile işletmelerin, arazi ne kadar büyük olduğunun kâfi gelirli ziraî arazi büyüklüğüne ulaştırılması, tarım parsellerinin ziraî gelir metoduna nazaran bedelinin belirlenmesi sağlanacak. Ziraî arazi alım satımı, ipotek üzere süreçlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir bilgi tabanı ile ziraî arazi piyasası oluşturulacak. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

2 Beğen

Film izle