Yurt dışındaki varlıkları ulusal iktisada kazandıracak “Varlık Barışı” 6. defa yolda

Yurt dışındaki varlıkları ulusal iktisada kazandıracak “Varlık Barışı” 6. defa yolda

Yurt dışındaki varlıkları ulusal iktisada kazandıracak “Varlık Barışı” 6. defa yolda

Birincisi 2008’de çıkarılan, gerçek ve hukukî bireylerin yurt haricinde yer alan varlıklarının yurda getirilerek ulusal iktisada kazandırılması olarak anılan “Varlık Barışı”, hazırlanan kanun teklifiyle tekrar gündeme geldi.

Türkiye’de birinci olarak Kasım 2008’de uygulamaya konulan ve yurt haricindeki varlıkların ülke iktisadına girmesini amaçlayan “Bazı Varlıkların Ulusal İktisada Kazandırılması Hakkında Kanun”, takip eden yıllarda 4 sefer daha yapılan düzenlemelerle hayata geçirildi. En kapsamlı düzenleme ise 2018’de gerçekleştirildi.

Ülkeler ortası bilgi paylaşımının arttığı zamanda gerçek ve hukukî şahıslara taşınmaz dahil her türlü varlığını Türkiye’ye getirmesi için birçok avantajın sunulduğu en son düzenleme ile vergi oranı da yüzde 1’e kadar çekildi.

“Varlık Barışı”, Türkiye’de birinci sefer 22 Kasım 2008’de uygulamaya konulmuş, 2 Mart 2009’da sona eren müracaat müddeti, 10 Temmuz 2009’da uygulamaya giren düzenlemeyle evvel 30 Eylül 2009’a, daha sonra da 31 Aralık 2009’a kadar uzatılmıştı. Bu devirde Varlık Barışı için başvuranlardan yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı varlıklar için de yüzde 2 vergi alınmıştı.

Uygulamanın 22 Kasım 2008-2 Mart 2009 sürecini kapsayan birinci periyodunda, yurt haricinden 10 milyar 748 milyon 738 bin lira, yurt içinden de 4 milyar 83 milyon 331 bin lira kaynak beyanında bulunulmuştu. Birinci periyotta toplam 14 milyar 832 milyon 69 bin liralık kaynak üstünden 419 milyon 141 bin lira vergi tahakkuk edilmişti.

10 Temmuz 2009’da başlayıp 31 Aralık 2009’da sona eren 2. uygulama devrinde ise 16 milyar 201 milyon 199 bin lirası yurt haricinden, 16 milyar 269 milyon 276 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 32 milyar 470 milyon 475 bin liralık kaynak varlık barışına bahis edilmişti. Bu varlıklara da 1 milyar 137 milyon 487 bin lira vergi tahakkuku yapılmıştı.

Böylece “Varlık Barışı” uygulaması içerisinde 26 milyar 949 milyon 937 bin lirası yurt haricinden, 20 milyar 352 milyon 608 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon 545 bin liralık kaynak “Varlık Barışı”na husus edilmek üzere beyan edilmişti. Bu beyanlar üstünden 1 milyar 556 milyon 629 bin lira vergi tahakkuk ettirilmişti.

İKİNCİ “VARLIK BARIŞI”

Yurt haricinden varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ait Nisan 2013’te yine harekete geçilirken, bu kapsamda bildirim ve beyan mühleti 29 Mayıs 2013’te başlatıldı. Uygulamada, 31 Temmuz 2013’te dolan mühlet 31 Ekim 2013’e uzatıldı.

İkinci Varlık Barışı’nın kesin sonuçlarına ait açıklama yapan iktisat idaresi, uygulama içerisinde şimdiye kadar ülkeye 10,5 milyar lira fiyatında kaynağın geldiğini ve 209 milyon lira verginin tahsil edildiğini açıkladı.

Uygulama neticesinde toplam 69 milyar 807 milyon 327 bin liralık varlık beyan edildi. Bu kapsamda 1 milyar 396 milyon 147 bin lira vergi tahakkuk ettirildi ve bu fiyatın 209 milyon 169 bin lirası tahsil edildi. Münasebetiyle beyan edilip, şu ana kadar Türkiye’ye getirilip vergisi ödenen meblağ 10,5 milyar lira oldu. Bu varlıkların yüzde 90,4’ü (63 milyar 101 milyon 942 bin lira) vergi dairelerine direkt, yüzde 9,6’sı ise (6 milyar 705 milyon 384 bin lira) banka ve aracı kurumlara beyan edildi.

ÜÇÜNCÜ “VARLIK BARIŞI”

Hükumet, Temmuz 2016’da yeni bir “Varlık Barışı” için düğmeye basarken, Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Ait Kanun’la yurt haricindeki varlıkların 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde serbestçe tasarruf edilebilmesinin önü açıldı. Bu müddet daha sonra yayımlanan kararla 30 Haziran 2017’ye uzatıldı.

Bununla beraber kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sebebiyle ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, fotoğraf, harç ve fon tarafından rastgele bir inceleme ve tarhiyat yapılmazken, ceza da kesilmedi.

Kelam konusu uygulamada, ülkeye getirilen varlıklar için vergi tahsil edilmedi.

DÖRDÜNCÜ “VARLIK BARIŞI”

“Varlık Barışı” için 2018’in temmuz ayında bildiri ile kapsamlı bir düzenlemeye gidilirken, yurt haricinde yer alan para, altın, Döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarını Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hukukî şahıslara, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme olanağı dördüncü sefer tanmış oldu.

Uygulama için 30 Kasım 2018 olarak tespit edilen son müracaat müddeti daha sonra 6 ay uzatıldı. Yararlananlar için vergi oranı ise yüzde 2 olarak belirlendi.

BEŞİNCİ “VARLIK BARIŞI”

“Varlık Barışı” uygulamasının beşinci ve aynı vakitte da sonuncusu, 17 Temmuz 2019’da Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen süreksiz bir unsurla düzenlendi.

Yararlananlar için vergi oranının yüzde 1 olarak belirlendiği uygulama, bu yılın haziran sonu prestijiyle bitti.

ALTINCI “VARLIK BARIŞI”NA AİT KANUN TEKLİFİ

AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Birtakım Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife nazaran, yurt haricinde yer alan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hukuksal bireyler, kelam konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Kelam konusu varlıklar, yurt haricinde yer alan banka yahut finansal kurumlardan tercih edilen ve yürürlük tarihi prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde tercih edilen varlıklar için Türkiye’ye getirilme kuralsi aranmaksızın bu unsur kararlarından yararlanılacak.

Vergi Yöntem Kanunu’na nazaran defter tutan mükellefler, bu unsur içerisinde Türkiye’ye getirilen varlıklarını, devir çıkarının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri üzere aynı varlıkları vergiye tabi çıkarın ve kurumlar için dağıtılabilir karın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de yer alan lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e kadar vergi dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, devir karının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, kelam konusu varlıklar vergiye tabi karın ve kurumlar için dağıtılabilir çıkarın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra içerisinde bildirilen taşınmazların birebir sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi prestijiyle alınmış olması ve kelam konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu unsur kararlarından faydalanılabilecek.

Unsur içerisinde yapılan bildirimler üzerine rastgele bir vergi hesaplanmayacak.

Türkiye’ye getirilen yahut yasal defterlere elde edilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan ziyanlar, gelir yahut kurumlar vergisi uygulaması yönünden masraf yahut indirim olarak kabul edilmeyecek.

Kelam konusu varlıklar sebebiyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu karardan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten bu yana 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi koşul olacak.

Cumhurbaşkanı, bu unsurda yer alan mühletleri, bitim tarihlerinden bu yana her kezinde 6 ayı geçmeyen müddetler halinde 1 yıla kadar uzatmaya ytesirli olacak. Bu mevzudaki uygulama yol ve asıllarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye ytesirli olacak.

AA

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle