Yeni teşvik paketi TBMM’ye sunuldu

Yeni teşvik paketi TBMM’ye sunuldu

Yeni teşvik paketi TBMM’ye sunuldu

Yeni teşvik paketi TBMM’ye sunuldu, tasarıda öne çıkan noktalar şöyle:

-Prim takviyesi uygulamasının 31 aralık 2023 tarihine kadar uzatalması için cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.

-İlave istihdam sağlayan işletmeleler verilen prim dayanağı 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

-İlave istihdam sağlayan işletmeleler verilen vergi ve stopaj takviyesi 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

-Ahilik sandığı uygulama yürürlük tarihi 2023 sonuna kadar uzatılacak.

-Kısa çalışma ödeneği uygulamasının bitiş tarihi haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

-Kısa çalışma ödeneği şirketleri alan şirketlerin olağanlaşma takviyeleri 30 haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

-Evde üretilen malları internetten satanlar içinn vergi muafiyeti getiriliyor.

-İhracatta yeni pazarlar oluşturanlara vergi indirimi öngörülüyor.

-Kendi pay senetlerini alan şirketler için vergisiz kar dağıtımının önüne geçiliyor.

-Geçici 67. Unsurun uyguluma müddeti 12/2025’e uzatılıyor.

-Esnek çalışmanın teşvik edilmesi için gelir ve damga vergisi istisnası getiriliyor.

-Haziran 2021’e kadar vergi incelemesi olmaksızın varlık barışı getiriliyor.

-Turizmde ecrimisil ödeme müddetleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor.

-25 yaş altı ve 50 yaş üstü emekçilerle yapılacak çalışma kaideleri esnetilecek.

-25 yaşın altında olan çalışanlar için daha düşük prim ödeme olanağı sağlanacak.

-Kurumlar vergisini 5 puan indirme ytesiri cumhurbaşkanı’na verilecek.

-%20’den çoksı halka arz edilecek şirketlere 5 yıl süresince kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek.

2 Beğen

Film izle