Vergi borcu yapılandırması hususu komitede kabul edildi

Vergi borcu yapılandırması hususu komitede kabul edildi

Vergi borcu yapılandırması hususu komitede kabul edildi

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde devam etmekte.

Kanun teklifine ihdas edilen hususla, vergi borçları yapılandırılarak, borçların 18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek talep edenlere de indirim sağlanıyor.

Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; karayollarından yöntemsiz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezalarını kapsıyor.

Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının muhafaza edilmesina katkı hissesi da vergi yapılandırması içerisinde olacak.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun içerisindeki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen öbür alacaklar da yapılandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak talep edenlerin, kanunun çıktığı tarihten bu yana yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve azamî 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Birinci taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Birinci taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Toplumsal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz artırımları da yapılandırılabilecek.

Ayrıyeten vilayet özel yönetimlerine olan borçlar, emlak vergisi, etraf paklık vergisi, ilan ve reklam vergisi, başka vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık fiyat aralıkları, yol iştirak hisseleri, türlü fiyatlardan kaynaklı kurum alacakları ve artırım ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan takviyelerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den çoksı bunlara ilişkin şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının vilayet özel yönetimleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Herkes tarafından bilinenları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma içerisinde bulunacak.

3 Beğen

Film izle