Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?, Finans alanında araştırma konusu olan Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi? ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okurlarımıza paylaşmak istedik. Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi? başlığı altında tüm geniş bilgiye detaylardan sahip olabilirsiniz..

Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

09 Şub 2017 Gündem

Varlık Fonu ekonomi alanında son günlerin en fazla tartışılan konuları içinde yer alıyor. Sermaye piyasalarında bulunan ve kamuya hizmet vermekte olan kuruluşları Türkiye ekonomisine kazandırmak ve dışarıdan da kaynak elde edebilmek için kurulmuş olan bir şirketin genel adına varlık fonu denilmektedir.

Varlık fonunun kurulmasında ekonomik anlamda birden fazla amaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda ekonomik büyüme hususunda geçmiş senelera nazaran gelişme kaydedebilmek ve finansal kaynak kullanımının artırılmasında teşvik gibi amaçlar varlık fonu kurulmasındaki başlıca nedenler içinde bulunmaktadır.

  • Varlık Fonu Kim Tarafından Yönetilir?
  • Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

    • Şirketleri Türkiye Varlık Fonuna Devretmenin Amacı Nedir?
    • Türkiye Varlık Fonu Kaynakları Nelerdir?
    • Türkiye Varlık Fonu Kuruluş Sermayesi Ne Kadar?

Varlık Fonu Kim Tarafından Yönetilir?

Varlık fonu, kendi bünyesinde bulunan daha bir çok alt fonu kapsayan geniş bir şirket niteliğindedir. Bu nedenle yönetimi ve denetimi noktasında Başbakan’ın görevlendirdiği bireyler yönetimde bulunmaktadır.

Varlık Fonu yönetim kurulunda bulunan isimlerin başında Mehmet Bostan gelmektedir. Pek çok kurumsal mevkide uzun senelerdır hizmette bulunmuş olan Bostan, Varlık fonu yönetim kurulunda bulunmaktadır. Ayrıca Oral Erdoğan, Kerem Alkin ve Yiğit Bulut yönetim kurulunun diğer üyeleri içinde bulunmaktadır. Yiğit Bulut bir çok birinin bildiği üzere Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevinde bulunan mühim isimlerden biridir.

Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Türkiye varlık fonu kurulduktan sonra, fon bünyesine devredilen ilk şirketler Milli Piyango ve at yarışları olmuştur. Daha sonra Ziraat Bankası, Türk Havayolları, Borsa İstanbul, PTT, Halk Bankası, Eti Maden İşletmeleri, Türk Telekom, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT Uydu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi mühim kuruluşlar Türkiye varlık fonuna devredilmiş şirketlerdir. Varlık fonuna devredilmiş olan şirket isimlerinin pek çoğu hisselerinin tamamını varlık fonuna devrederken Türk Havayolları ve Halk Bankası hisselerinin hemen hemen %50’lik kısımlarını bu kuruluşa devretmiştir.

Şirketleri Türkiye Varlık Fonuna Devretmenin Amacı Nedir?

Başlıca iki temel nedene dayandırılan varlık fonlarının en mühim amaçları içinde ülke ekonomisini canlandırmak ve ileriye yönelik kazançlı yatırımlar yapabilmek içindir. Bu noktada Türkiye Varlık Fonu ’da gelecek nesillere daha aydınlık bir ekonomi bırakabilmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez Bankası aracılığı ile veya bağımsız bir kuruluş olarak kurulabilen varlık fonları yerli veya yabancı sermaye ve şirketlere ait payların alınıp satılması ile yakında zamandan ilgilenmektedir.

Türkiye Varlık Fonu Kaynakları Nelerdir?

Başbakanlık aracılığıyla kurulmuş olan varlık fonu ve alt fonlar varlıklarını sürdürmek için bazı kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Varlık fonu kaynaklarından başlıcası, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri tasarruf ve birikimler ışığında arta kalan fazla nakit varlık fonunun en mühim kaynakları içindedır.

Özelleştirme kapsamı içinde bulunan şirketlerin varlık fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlası miktarlarda diğer varlık fonu kaynakları içindedır. Yurt içinde ve dışında bulunan sermaye piyasalarındaki finansman kaynaklarda varlık fonu için birer kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca para ve sermaye piyasaları dışında kalan diğer yollardan elde edilen finansal gelirlerde kaynak özelliğindedir.

Türkiye Varlık Fonu Kuruluş Sermayesi Ne Kadar?

Toplamda 50 milyon lira olan kuruluş sermayesinin tamamı Özelleştirme Fonu aracılığı ile ödenmiştir. Ödenmiş özellikte olan sermayeyi simgeleyen paylar ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla hisse senetleri isimlerine yazılıdır. En az 5 kişi olmak koşulu ile yönetim kurulunda bulunan bireyler başbakan aracılığıyla belirlenmektedir. En az 3 yıllık ekonomi yönetim planı hazırlamış olan yönetim kurulu üyeleri Varlık fonu anonim şirketi ve bu şirkete bağlı alt şirket ve fonları ilgilendirecek biçimde plan Bakanlar kurulunun onayı ardından kesinlikle yürürlüğe girmiştir.

1 Beğen

Film izle