Uzmanlar Yeni Teşvik Paketi’ni kıymetlendirdi

Uzmanlar Yeni Teşvik Paketi’ni kıymetlendirdi

Uzmanlar Yeni Teşvik Paketi’ni kıymetlendirdi

AK Parti Küme Başkanvekili Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan olağanlaşma dayanağına ait müddetin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 ortasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim dayanağının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi vakitli çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

Kelam konusu kanun teklifi hakkında Bloomberg HT’ye değerlendirmede yer alan Habertürk Müellifi Ahmet Kıvanç, istihdam teşviklerinin 2020 senesinde sona ereceğini münasebetiyle bu uygulamaların tekrar uzatılmasını beklediklerini sözlerine ekledi

Yeni teşvik paketine nazaran, prim takviyesi uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki verildiğini lisana getiren Kıvanç, ek istihdam sağlayan işletmelere verilen prim dayanağının 2023 sonuna kadar uzatılabileceğini aktardı. Buna ek olarak, kısa çalışma ödeneğinin uygulamasının bitiş tarihinin Haziran 2021’e kadar ertelenebileceğini söyleyen Kıvanç, bu ödenekten yararlanan şirketlerin olağanlaşma takviyelerinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabileceğini kelamlarına ekledi.

Bahisle ilgili olarak Bloomberg HT’ye görüşlerini açıklayan KPMG Şirket Ortağı Emrah Akın kanun teklifinde kısmi çalışmayı özendiren bir düzenlemenin mevcut olduğunu sözlerine ekledi

Emrah Akın şöyle devam etti:

Paketin içinde birçok düzenleme var. Bunların bir kısmı zati kamuoyunda biliniyordu. Bunlardan biri de Kurumlar Vergisi oranının indirilmesine ilişkindi. Kurumlar Vergisi oranı bu yılın sonunda olağan oranı olan yüzde 20’ye düşüyordu. Bu oranın daha da düşürülmesini istiyorduk. Bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 5’e kadar indirebilme ytesirine sahip olacak. Öbür değerli bir husus da Varlık Barışı düzenlemesi olacak.

Vergi hakkında da radikal düzenlemeler var. Misal verilecek olursa meskenlerinde ürettikleri malları satanlar için bir vergi muafiyeti tanımlanıyor. Yani meskende üretilen malların internet aracılığı ile satışında bir gelir vergisi muafiyeti sözkonusu olacak.

Kanun teklifinde kısmi çalışmayı özendiren bir düzenleme mevcut. Kısmi çalışmayı kabul eden hizmet erbabının çalışmadığı müddet için diğer bir hizmet erbabını işe alırsanız ikisinin de fiyat aralıklarından yüzde 10’dan daha düşük bir gelir vergisi stopajı ödenecek ayrıyeten damga vergisi de alınmayacak. Münasebetiyle kısmi çalışmayı da canlandıracak gelir vergisi teşviği, stopaj teşviği ve damga vergisi teşviği sözkonusu.

Esnek çalışma hakkında da hayli cezbedici bir uygulama lakin bence kâfi değil. Zira esnek çalışmadan yaralanan çalışanın çalışmadığı müddetler için öbür bir çalışanı daha istihdam etme koşulunuz var ve istisna ikisine birden uygulanıyor. Bu durumda uygulaması ve takibi epeyce güç olacaktır.

2 Beğen

Film izle