Ünlü Aya Yorgi Koyu’na apartman dikecekler

Ünlü Aya Yorgi Koyu’na apartman dikecekler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme’nin dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nun yer aldığı bölgeyi yapılaşmaya açma kararı aldı.

Bakanlık önce 7 Temmuz 2020 tarihinde İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1 / 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği yaptı. Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetimleri bu değişiklik hakkında dava açtı. Dava sürerken, bakanlık, alt ölçekli planlamalar ile Aya Yorgi Koyu’nda da değişiklik yaptı.

BELEDİYE “SAKINCA YOKTUR” GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ

Sözcü’den Gökmen Ulu’nun haberine göre Bakanlık, tercihli kullanım alanı olarak değişikliğe gittiği Aya Yorgi Koyu hakkında, yasal prosedür gereği alakalı kurumlardan görüş istedi.

Değişikliği olumlu karşılayan kurumlar arasında Çeşme Belediyesi de yer aldı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Fayıka Öner’in imzası ile bakanlığa gönderilen 16 Nisan 2021 tarihli yazıda, Aya Yorgi mevkiinin imara açılmasında sakınca görülmediği belirtildi. Bakanlığın kararı 7 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile onaylandı. Karar askıya çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI “İTİRAZ EDECEĞİZ” DEDİ

Sit alanı içerisindeki, zeytinlik ve tarım alanlarının yer aldığı, tarihi yapıların da yer aldığı bölgenin yapılaşmaya açılmasına çevreciler tepki gösterdi. Tepki verenler arasında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yer aldı. bakanlığın kendilerine görüş sormadığını öne süren Oran, “Bölgenin seçilmiş belediye meclisinin iradesi yok sayılmıştır. Ankara’da böyle bir hassas yöre seçilmiş. Belediye meclisine rağmen imara açılmasına itiraz edeceğiz” dedi.

APARTMANLAŞARAK “BETON KOYU” OLACAK

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, bölgedeki yapılaşmanın iki katlı villalar ile sınırlı kalmayacağı, beş katlı apartmanların da önünün açılacağı bilgisini verdi. Güler, “Bu plan değişikliği Çeşme’ye ve Ege’ye ihanettir” diye konuştu.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NDAN İTİRAZ ÇAĞRISI

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, söz konusu plan değişikliğinin Aya Yorgi Koyu ve çevresini kamusal alandan çıkararak belli bir kesimin kullanım alanı haline getirdiğini, bilimsel olmadığını, rant amaçlı olduğunu açıkladı. Oda yönetimi, plan değişikliğinin iptali için vatandaşlara itiraz etme çağrısında bulundu. Odanın açıklamasında şöyle denildi:

*İzmir ili, Çeşme ilçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleri, Ayayorgi Mevkii’ne İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği’nin, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin 109. Maddesi ışığında bakanlık makamının 07.03.2022 tarih ve 3123141 sayılı “Olur”u ile onaylanarak 24.03.2022 – 22.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı öğrenilmiştir.

*Bakanlık tarafından zaman içerisinde üst ölçekli plan kararlarında ve sit statülerinde bilimsel dayanaktan yoksun biçimde gerçekleştirilen değişikler askı süreci devam eden plan değişikliklerinin altlığını oluşturmuştur. Bütün bu kararlar ile alanın koruma statüsü ve alandaki mülkiyetlerin niteliği (zeytin deliceleri olan tarla, bağ ve zeytinlik, tarla ve delicelik vb.) göz ardı edilerek ve mülkiyetlerin büyük bir kısmı kamuya ait olmasına karşın, sosyal ve teknik altyapı alanları azaltılarak yeni getirilen kullanım kararları ile alan, kamunun kullanımından çıkarılmış, yalnızca belli bir kesimin hizmetine sunulmuştur.

*5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 3573 sayılı Zeytinliklerin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve alakalı kanunlar uyarınca çıkarılmış yönetmelikler ve alakalı diğer tüm mevzuata aykırı olan bu değişikliklerin geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olmaması için itirazlarınızı 22.04.2022 tarihine kadar İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletebilirsiniz.

İmara açılan alan.

Beğen