UEA/Birol: Petrol talebindeki büyüme 10 yıl içinde sona erecek

UEA/Birol: Petrol talebindeki büyüme 10 yıl içinde sona erecek

UEA/Birol: Petrol talebindeki büyüme 10 yıl içinde sona erecek

Memleketler arası Güç Ajansı’nın (UEA) 4 farklı senaryo üstünden güç piyasalarının gelecek 10 yılına odaklanan “Dünya Güç Görünümü 2020” raporuna nazaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sebebiyle dünya güç talebi bu yıl yüzde 5 düşecek.

Bu kapsamda, petrol talebi yüzde 8 azalışla günlük 100 milyon varilin altında kalacak. Kömür talebi, bu yıl yüzde 7, tamamen doğal gaz talebi yüzde 3 ve global elektrik talebi yüzde 2 gerileyecek.

Dünya çapında güç yatırımları yüzde 18 azalırken, yavaşlayan ekonomik aktiviteyle global karbon emisyonları yüzde 7 azalacak.

Kovid-19’un gelecek yıl denetim altına alınması durumunda, global güç talebinin 2023’ün başında Kovid-19 evvelsi düzeyine geri dönmesi beklenirken, salgının devam etmesi halinde güç talebindeki toparlanma 2025’i bulacak.

Salgın evvelsinde 2019-2030 periyodu için yüzde 12 artacağı öngörülen güç talebinde yüzde 9 büyüme gerçekleşecek.

Talep büyümesindeki yavaşlama petrol ve tamamen doğal gaz fiyat aralıklarının salgın evvelsi periyoda nazaran düşmesine neden olurken, yatırımlardaki azalma güç piyasalarındaki volatilite riskini artıracak.

Güneş gücü, büyümenin temel kaynağı olacak

Başka güç kaynaklarından üretim düşmesine karşın, yenilenebilir güçten elektrik üretimi bu yıl tek artış gösteren alan olacak.

Destekleyici siyasetler ve teknolojideki ilerlemelerle giderek ucuzlayan yenilenebilir kaynaklar, güç piyasalarında daha fazla rol oynayacak.

Global elektrik talebi 2030’a kadar yüzde 20 artarken, bu talep artışının yüzde 80’ini yenilenebilir güç kaynakları tek başına karşılayabilecek.

Birçok ülkede, yeni kömür ve tamamen doğal gaz santrali yatırımlarından daha ucuz olan ve şuana dekki en düşük maliyetli elektrik kaynağı haline gelen güneş gücü ise bu alandaki büyümenin merkezinde bulunacak.

Güneş gücü kapasitesi 2030’a kadar yılda ortalama 280 gigavat artış gösterecek ve ortalama yüzde 12 büyüyecek.

Elektriğin yarısı yenilenebilirden gelecek

Bu kapsamda, yenilenebilir güç kaynakları gelecek 10 yılda dünya çapındaki toplam elektrik talebinin yüzde 50’sini karşılayacak. Hidroelektrik, güç talebinin karşılanmasında en büyük hissesi alırken, güneş en çok büyüyen kaynak olacak. Rüzgar ve deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri ise bu kaynağı takip edecek.

Bunun yanı sıra, yenilenebilir kaynaklarından üretilen gücün sıhhatli halde şebekeye bağlanması için elektrik şebekelerinde değerli yatırımlar gerekecek.

Global emisyonlar, 2008-2009 ekonomik krizi daha sonra olduğundan daha yavaş artışa geçecek, lakin ülkelerin salgın sonrası ekonomik büyüme planlarını pak güç alanında yapması emisyonların geleceği açısından değerli rol oynayacak.

Kömürün global güç portföyündeki hissesi, Sanayi İhtilali’nden sonra birinci kere 2040’ta yüzde 20’nin altına düşecek. Tamamen tamamen doğal gaz talebi ise Asya bölgesi başta olmak üzere dünya çapında büyüme gösterecek.

Petrol, salgının yol açtığu ekonomik belirsizliklere karşı kırılganlığını sürdürecek ve 2019’daki pik düzeyine geri dönemeyecek. Global petrol talebi 2030’da 2019’a nazaran yüzde 12 düşüş gösterecek.

“Petrol talebindeki büyüme 10 yıl içinde sona erecek”

UEA Lideri Fatih Birol, rapora ait yaptığı değerlendirmede, güneş gücünün dünya elektrik piyasalarının “yeni kralı” olacağının altını çizdi.

Bugünün siyasetlerine nazaran güneş gücü kurulumlarında 2022 daha sonra her sene yeni rekorlar kırılabileceğini söyleyen Birol, “Ülkeler, pak güç yatırımlarını biraz daha hızlandırırlarsa, güneş ve rüzgarda çok daha büyük kapasite büyümesine şahit olabiliriz ki bu durum iklim değişikliğiyle gayret için epeyce cüret verici.” sözlerini kullandı.

Bu yıl, salgın içerisinde uygulanan önlemler daha sonra global emisyonların düştüğünü anımsatan Birol, şunları kaydetti:

“Buna karşın, dünya hala emisyonları kalıcı biçimde azaltmaktan hayli uzak. İktisatta yavaşlama emisyonları süreksiz olarak düşürdü lakin düşük ekonomik büyüme, ‘düşük emisyon stratejisi’ değil. Düşük ekonomik büyüme lakin dünya çapındaki en kırılgan nüfusları daha da fakirleştirecek bir strateji. Enerjiyi üretme ve tüketme şeklimizdeki yapısal değişiklikler lakin emisyonları bir düşüş trendine sokabilir.”

Birol, hükümetlerin pak güç yatırımlarını hızlandırmak ve iklim maksatlarına ulaşmak için sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, “Petrol talebindeki büyüme gelecek 10 yılda sona erecek lakin hükümet siyasetlerinde büyük bir değişiklik olmazsa talebin süratli bir biçimde düşeceğini söyleyemeyiz. Bugünün siyasetlerine bakarsak, global bir ekonomik toparlanma petrol talebini yine Kovid-19 evvelsi düzeylerine döndürebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

1 Beğen

Film izle