Turkcell’in kritik Genel Konsey toplantısından ne bekleniyor?

Turkcell’in kritik Genel Konsey toplantısından ne bekleniyor?

Turkcell’in kritik Genel Konsey toplantısından ne bekleniyor?

Turkcell’in 21 Ekim 2020 tarihinde şirket genel müdürlüğünde gerçekleştireceği olağan genel şura toplantısı firmasın iştirak yapısının biçimlenmesi ve ileride izleyeceği yol açısından özen arzediyor.

Türkiye Varlık Fonu ‘nun (TVF) Turkcell paylarının yüzde 26.2’sini alarak firmasın ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak pay devranı için, ana mukaveledeki 19 konuda yapılması planlanan değişiklikler 21 Ekim’deki Genel Konsey toplantısında görüşülecek.

İsveçli Telia ve Rus LetterOne’ın yanısıra Borsadaki halka açık payları temsil eden hissedarların genel heyetteki oyunun rengi, Turkcell’in yeni rotasını da çizecek.

Genel Kurul’da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası ortasında imzalanan süreç kontratları içerisinde yapılması öngörülen şirket ana kontrat değişikliklerini de oylamaları istenecek.

Pay bölüm sürecinin Turkcell’in Olağan Genel Şura Toplantısı’nda Şirket Ana Mukavelesindeki bu değişikliklerinin onaylanması kuralsinin tamamlanmasının akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Turkcell’in temel mukavelesinde yapılması planlanan sözkonusu değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasaları Kurulu’ndan 3 Eylül 2020 tarihinde onay alındı. Lakin mevzuata nazaran bu değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için firmasın genel konseyinde hissedarlar tarafından da onaylanması gerekiyor.

Haberturk’ten Necdet Çalışkan’a nazaran, şirket ana kontratında gerçekleştirilmesi planlanan değişikliklerle Turkcell’de temel olarak şu gelişmeler olacak;

– Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden toplam 2.2 milyar adet hisse, A Kümesi Hisseler ve B Kümesi Hisseler olarak iki kümeye ayrılıyor.

– Halihazırda Turkcell Holding’in sahip olduğu ve firmasın çıkarılmış sermayesinin yüzde 15’ine denk gelen 330 milyon adet hisse, A Kümesi hisse olarak tanımlanıyor.

– İdare Şurası, Genel Konsey tarafından seçilecek 9 üyeden oluşacak. İdare Konseyinin bağımsız üyeler haricindeki 4 üyesi A Kümesi hisse sahibinin göstereceği adaylar ortasından seçilecek.

– İdare Kurulu’nda görev alacak olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK unsurları ve buna nazaran İdare Heyeti tarafından kabul edilecek olan temeller uyarınca belirlenecek.

– İdare Şurası Lideri, A Kümesi hisselere tanınan imtiyazlarla seçilmiş İdare konseyi üyeleri ortasından seçilecek.

– Turkcell Holding ortak teşebbüsü sona erecek. Çukurova Holding dolaylı paylarını satarak Turkcell’den çıkacak.

– TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı paylarıyla Turkcell İdare Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve firmasın idare denetimine sahip en büyük hissedarı olacak.

– Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı paylarının tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne ise şirketteki hissesini toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Mevcut durumda Turkcell’in yüzde 51’i Turkcell Holding’in, yüzde 0.05’i Çukurova Holding’in ve yüzde 48.95’i ise halka açık paylardan biraraya geliyor. Turkcell Holding’te ise İsveçli Telia’nın yüzde 47.09, Rus LetterOne’ın (L1) yüzde 25.92, Çukurova Kümesi da yüzde 26.98 oranında paya sahip. Bu şirketlerin Turkcell’deki dolaylı hisseleri ise şöyle: Telia yüzde 24.02, LetterOne (L1) yüzde 13.22, Çukurova Kümesi yüzde 13.76.

Sürecin resmi olarak tamamlanmasının akabinde Turkcell’de yeni paydaşlık yapısı şu halde gerçekleşecek: TVF yüzde 26.2, LetterOne yüzde 24.8, halka açık yüzde 49.

Kelam konusu pay evresinin gerçekleşmesi, hissedarlar ortasında geçmişten süregelen türel davaların bittirilmesi, azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi, kurumsal idare ilkelerinin geliştirilmesi, Turkcell’in mevcut temettü siyasetinin desteklenmesi ve temettü öngörülebilirliğinin sağlanması bahislerinde büyük bir fırsat olarak görülüyor.

2 Beğen

Film izle