TURKCELL IRTIBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

TURKCELL IRTIBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

TURKCELL IRTIBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait Idare Konseyi Karar Tarihi
30/04/2020
Alıma Ait Idare Heyeti Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Lifecell Digital Communication Technologies B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal Holding
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 Avro
Edinim Sistemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluşun tescil ve duyurusu ile tamamlanmıştır.
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları

Edinilen Hisselerin Nominal Fiyatı

Beher Hissenin Alış Fiyatı

Toplam Fiyat

Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

Edinim Daha sonra Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

Edinilen Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)

Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)

Iştirakin Faaliyetlerine Tesiri

Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran ilgili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Paydaşlığın Satan/Devreden Tarafla alakanın Niteliği

Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi

Finansal Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Formülü

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu yer alan Meblağ

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı iştiraklerinden Lifecell Ventures Coöperatief U.A.’nın %100’üne sahip olduğu sermayesi 50.000 Avro olan Hollanda’da heyeti Lifecell Digital Communication Technologies B.V.’nin kuruluş süreçleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.
Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve hisse bedelini etkileyebilecek nitelikte olması sebebiyle ilgili Idare Şurası kararıyla ertelenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873862

BIST

1 Beğen

Film izle