Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca ulusal güvenlik ve ulusal menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete bildiri edilecek ve bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanmadan evvel Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, ulusal güvenlik ve ulusal menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile bildirim edilecek. Bu halde bildiri edilen kararların yürürlük tarihi, kararda tersine bir karar bulunmadıkça tebligat tarihi olacak. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan evvel Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Petrol hakkı sahibi şirketlerin ortaklaşa sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin ortalarında yaptıkları muahedeye bağlı olarak devlet payı, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilecek.

Yapılan değişiklikle, daha evvel veriliş tarihinden bu yana altmış gün geçerli olan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen ithal, ihraç ve bölüm müsaadeleri, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıyeten, petrol hakkı sahibinin, bilhassa sondaj kulesi ve sismik grup ve gereçlerini, nerede ve ne gayeyle kullanıldığını tertipli olarak, her ayın on beşine kadar MAPEG’e bildirme zaruriliği kaldırıldı. Yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahibi, kelam konusu materyallerini, nerede ve ne gayeyle kullanıldıklarını MAPEG’in talebi halinde on beş gün içinde bildirecek.

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle