Tüketici itimat endeksinin hesaplama metodu güncellendi

Tüketici itimat endeksinin hesaplama metodu güncellendi

Tüketici itimat endeksinin hesaplama metodu güncellendi

TÜİK’ten yapılan “Tüketici Itimat Endeksi revizyonu” bahisli yazılı açıklamaya nazaran, tüketici değerlendirmeleri, beklentileri ve eğilimlerini ölçmek üzere tüketici eğilim anketi uygulanıyor ve bu anket sonuçları kullanılarak aylık olarak tüketici itimat endeksi hesaplanıyor.

Avrupa Birliği metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin, maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri üzere bahislerdeki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek devir beklentileri ölçülüyor.

Tüketici eğilim anketinde yer alan 18 soru için alt endeksler hesaplanıyor ve yayımlanıyor.

Tüketici itimat endeksi belirtilen dört alt endeksin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Bu endeksler, gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı beklentileri ile tasarruf etme ihtimali olarak sıralanıyor.

– Alt endeksler değiştirildi

Avrupa Kurulu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 senesinde tüketicilerin kıymetlendirme ve beklentilerini daha âlâ ölçmek, niyetlerini daha uygun yansıtmak ve endeksin kalitesini yükseltmek hedefiyle çalışmalar yapıldı.

Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici inanç endeksi hesaplamalarına 12 aylık periyot için “işsiz sayısı beklentisi” ve “tasarruf etme ihtimali” endeksleri dahil edilmezken öbür iki alt endeks hesaplamalarda yer aldı. Bu kapsamda, Ocak 2019’dan bu yana DG ECFIN tarafından tüketici inanç endeksi belirtilen alt endeksler kullanılarak hesaplanmaya başlandı.

Bu endeksler, geçen 12 aylık periyoda nazaran mevcut periyotta hanenin maddi durumu ile gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum beklentileri ve sağlam tüketim mallarına harcama yapma kanısı olarak sıralandı.

DG ECFIN’in önerileri doğrultusunda ve endeksin milletlerarası karşılaştırılabilirliğini sağlamak gayesiyle tüketici itimat endeksinin hesaplama formülü güncellendi.

Güncellenen endeks serileri yarın saat 10.00’da “Tüketici Inanç Endeksi, Eylül 2020” haber bülteni ile yayımlanacak. Eski teknikle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edilecek.

AA

2 Beğen

Film izle