TÜİK: Tüketici Inanç Endeksi Eylül’de 82 oldu

TÜİK: Tüketici Inanç Endeksi Eylül’de 82 oldu

TÜİK: Tüketici Inanç Endeksi Eylül’de 82 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim tesirlerinden arındırılmış Tüketici Itimat Endeksi, Eylül ayında bir evvelki aya nazaran %3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu.

Güncelleme evvelsi duruma nazaran hesaplanan tüketici itimat endeksi ise, Eylül ayında bir evvelki aya nazaran %3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 oldu.

Mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici itimat endeksi, Eylül 2020

Hanenin maddi durumu endeksi 71,8 oldu

Geçen 12 aylık periyoda nazaran mevcut devirde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 67,9 iken, Eylül ayında %5,8 oranında artarak 71,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,1 oldu

Gelecek 12 aylık periyoda ait hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında %1,7 oranında artarak 79,1 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,3 oldu

Gelecek 12 aylık periyoda ait genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 79,5 iken, Eylül ayında %4,8 oranında artarak 83,3 oldu.

Sağlam tüketim mallarına harcama yapma fikri endeksi 93,8 oldu

Geçen 12 aylık periyoda nazaran gelecek 12 aylık devirde güçlü tüketim mallarına harcama yapma kanısı endeksi Ağustos ayında 92,6 iken, Eylül ayında %1,3 oranında artarak 93,8 oldu.

Mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2020

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle