TSPB/Eraslan: İstanbul’un finans merkezi olması yolunda bilgilerimizi paylaşacağız

TSPB/Eraslan: İstanbul’un finans merkezi olması yolunda bilgilerimizi paylaşacağız

TSPB/Eraslan: İstanbul’un finans merkezi olması yolunda bilgilerimizi paylaşacağız

Yatırım Kulübü programına konuk olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Lideri Tevfik Eraslan, TSPB’nin önümüzdeki devirde evvelliklerinin neler olacağı hakkında Bloomberg HT’nin suallerını cevapladı.

Tevfik Eraslan yapmış olduğu değerlendirmede, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin bir çatı örgütü olduğunu ve bu çatı örgütünün altında, bankaların, aracı kurumların, portföy idare şirketlerinin, yatırım ortaklarının, değerleme uzman kişilerının ve en değerlisi yatırımcıların olduğunu sözlerine ekledi Sermaye piyasalarının tartısının önümüzdeki devirde giderek artacağını aktaran Eraslan, bu çatı altında toplanan yatırımcıların tatminiyetlerinin uzun periyotta sermaye piyasalarımızın büyümesi ve güçlenmesi için en değerli öge olduğunu lisana getirdi. Bu sebeple, “ TSPB’nin önümüzdeki periyot yol haritasının belirlenmesi sırasında, kişisel yatırımcının tatminiyetinin artırılmasını ve muhafaza edilmesinı ön plana çıkardık” diyen Eraslan, geçtiğimiz son bir yılda sermaye piyasalarına ve hisse piyasasına alakanın artığını gördüklerini ve son bir yılda 500 bin yeni iştirakçinin sisteme girdiğini açıkladı.

“İstanbul’un finans merkezi olması yolunda bilgilerimizi sunacağız”

Eraslan, birinci idare heyeti toplantısında amaç olarak, kelam konusu yol haritasının 1. Unsuru olarak ferdi yatırımcıların tatminiyeti olduğunun tekrar altını çizerek, öteki bir maksatlarının, İstanbul’un finans merkezine dönüştürülmesi olduğunu aktardı. “Finans merkezi projesinin şahsen sahiplenicisi olmak istiyoruz” diyen Eraslan, buna ek olarak, girişimcilik ekosisteminin sermaye piyasalarıyla entegrasyonunu amaçladıklarını sözlerine ekledi Ferdî yatırımcının dal genelindeki ilgisiyle ilgili olarak yatırımcıların nasıl uyarılması gerektiği hakkında çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Eraslan, kurumun amaçları içerisinde finansal okuryazarlığın artırılması olduğunu ve bu bahis üzerine adımlar atılacağını lisana getirdi.

“TSBP’nin bilhassa mevzuat tarafında geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü alanlar nerelerdir?” sorusuna cevap veren Eraslan, “Geçmiş devirdeki kadar mevzuatla ilgili beklentimiz kalmadı. Bunun nedeni de, Türkiye sermaye piyasaları geçtiğimiz devirde Sermaye Piyasası Kurulu’yla mühim bir işbirliği yaptı. Bu ortaklığı neticesinde da şimdiye kadar birçok düzenlemeyi de yaptırabildik.” dedi. Bu zaman içerisinde Tabiki gereksinim duyulan alanlar olabildiğini tabir eden Eraslan, buna misal olarak, “Bugün yayımlanan bildiriye nazaran, geçtiğimiz devirde özel dal borçlanma araçlarının default etmesi durumunda buradaki hakların nasıl aranacağına yönelik mevzuatta yer alan boşluklar vardı. Bugün yayımlanan Borçlanma Aracı Sahipleri Konseyi bildirimi ile boşluklar kapatıldı.” dedi. Yurtharicinde geliştirilen eserlerin getirilmesinde vergi dayanağı beklediklerini de söyleyen Eraslan, bu hususla ilgili kamu otoriteleriyle mühim bir işbirliği içerisinde olduğu açıklamasında bulundu.

“Yabancı yatırımcılar bizim için son derece önemli”

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisine de değinen Tevfik Eraslan, “Geçtiğimiz periyotta gerek DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) piyasasında gerekse hisse senedi piyasasında, yatırımcıların büyük oranda satıcılı olduğunu gözlemliyoruz. Bunun neticesinde da değerli ölçüde yabancı hissesinde azalma oldu.” dedi. Hiçbir yatırımcı tipini kaybetmek istemediklerini söyleyen Eraslan, yabancı yatırımcıların son derece değerli olduğunu, bu sebeple de Türkiye Sermaye Piyasalarının yabancılara anlatılması konusu gelecek periyotta adımlar atacaklarını kelamlarına ekledi.

1 Beğen

Film izle