TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Idare Konseyi Karar Tarihi 01.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRETSGY00024 20.000.000 13.333.333,320 66,66666 1,00 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma A Kümesi, TSGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00042
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TRETSGY00032 8.182.222 5.454.814,670 66,66666 1,00 B Kümesi B Kümesi, Süreç Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma B Kümesi, TSGY3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00059
C Kümesi, TSGYO, TRETSGY00016 271.817.778 181.211.852,010 66,66666 1,00 C Kümesi C Kümesi, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline C Kümesi, TSGYO(RÜÇHAN), TRRTSGY00067 223.530,614

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
TOPLAM 300.000.000 200.000.000,000 66,66666 223.530,614

Satılamayan Hisselerin Taahhüdüne Ait Açıklama Bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.09.2020
Para Ünitesi TRY

Bildirilmesi Gereken Öbür Konular
SPK Müracaat Tarihi 07.07.2020
SPK Müracaat Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Hisselerin Niteliği Kaydi Hisse
Ödeme Tarihi 20.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni hisselerin, hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.08.2020 * Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Daha evvel Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) açıklandığı üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası’na çıkarılması süreci içerisinde ihraç edilen 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL nominal bedelli hisselerin rüçhan hakları, 18 Ağustos ? 1 Eylül 2020 tarihleri ortasında 15 gün mühletle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 TL nominal değerli hisseler 3 ? 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü mühlet ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da büsbütün satılarak sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır.
Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Idare Heyeti’nin 8 Eylül 2020 tarihli toplantısında
? Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7nci hususunun yeni biçimine ait uygun görüş alınması hedefiyle Sermaye Piyasası Şurası’na (“Kurul”) müracaatta bulunulmasına ve Kurul’un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde lüzumlu tescil ve duyuru süreçlerinin gerçekleştirilmesine,
? Sermaye artırımının tamamlanması sonrası lüzumlu her türlü iş ve sürecin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi hakkında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874062

BIST

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle