Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Trüf Mantarı Üretim Tesisi Projesi (Devlet Destekli)

2021 Güncel:

 • Trüf Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi İçeriği
 • 1000 Dekarlık Trüf Mantarı Bahçesi Projesi
 • Trüf Mantarı Nedir?
 • TRÜF MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ KÜLTÜRÜ VE BAHÇE TESİSİ
 • Trüf Mantarı Yetiştiriciliği Devlet Destekleri Nelerdir?
 • Projenin Mali Analizi Ve Fizibilitesi
 • Projenin İlk Yatırım Giderleri
 • Yıllara Göre İlaç Giderleri
 • İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı
 • Proje Gelirleri
 • Projenin Net Nakit Akışları
 • Projenin Fayda/Masraf Analizi
 • Projenin Net Bugünkü Değeri
 • Projenin İç Karlılık Oranı
 • Projenin Mali Rantabilitesi

Mantar üretim tesisi kurmak istiyorum diyenler için proje emsallarini ve bu hususta mantar üretimine Devlet Desteklerini siz değerli okurlarımız için paylaşımı yaptık.

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Trüf mantarı bahçe tesisi projesi ve fizibilite raporu yatırımcı rehberi yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı,yatırım potansiyeli olan ürünler için yatırım rehberi olarak Trüf mantarı yol haritasını hazırladı. Trüf mantarı yetiştiriciliği yapmak isteyenler aracılığıyla araştırılan Trüf mantarı devlet desteği bahçe tesisi net nakit akış değerleri hesaplaması gelir gider analizi ve karlılık oranları hesaplamaları ve tüm araştırılan konular ile alakalı hazırladığımız içeriğimizden yararlanarak tüm verileri kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Mantar Yetiştiriciliğine Devlet Desteği  ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Trüf Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi İçeriği

Siyah elmas ve kralların yiyeceği olarak anılan Trüf mantarı, türlerine göre 100 ile 3 bin avro içinde ekonomik değere sahip olmakla bir çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Akdeniz iklim koşullarında ve iğne yapraklı ağaçların altlarında  toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişen trüf mantarı yetiştiriciliği için bahçe tesisi yatırımı yapmak isteyenler için Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan yatırımcı rehberinde mantar yetiştiriciliğine dair tüm araştırılan detaylar yer alıyor.

Trüf; tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar aracılığıyla bilinen ve sofrada yeri hep bunun bunun yanındalıklı olan bir mantardır. Ekonomik değeri yüksek miktarda olan trüf mantarı yetiştiriciliği, farklı sektörlerden sermaye transferine konu olmaktadır. kg fiyatı bi hayli yüksek miktarda olan trüf mantarı yetiştiriciliği yapmak isteyenler aracılığıyla araştırılan fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi içinde; mantarın katma değeri, trüf mantarı yetiştiriciliği kültürü ve bahçe tesisinde trüf bahçeleri İçin dikim sahasının tespiti, trüf aşılı fidan seçimi, fidan sayısı ve dikim sıklığı, dikim şekli ve zamanı, sulama sistemi, bahçe bakımı, mantarın kullanıldığı alanlar, devlet destekleri, projenin mali analizi ve fizibilitesi projenin ilk yatırım giderleri, senelera göre ilaç giderleri, işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri, net nakit akışları, fayda- masraf analizi, net bugünkü değeri, iç karlılık oranı, projenin mali rantabilitesi bulunmaktadır.

1000 Dekarlık Trüf Mantarı Bahçesi Projesi

Trüf mantarı, orman, tarım ve gıda sektörü yönünden oldukça önem arz etmektedir. Ekonomik değeri yüksek miktarda olan trüf mantarı yetiştiriciliği bu özelliği ile farklı sektörlerden sermaye transferine konu olmaktadır. Son 5-6 yılda ülkemizde kamu ve özel sektör eli ile trüf bahçeleri tesis edilmekte, elde edilen ürünler ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan “Trüf Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi”nin, bu alanda yatırım yapacak olan tüm kesimlere katkı sağlayacaktır.

 • Proje yılı: 2021
 • Tesis Alanı: 100 Dekar
 • Yatırım Tutarı: 695.500 TL.
 • Yıllık İşletme Giderleri: 65.810 TL.
 • Yıllık İşletme Gelirleri: 83.333 TL.
 • Net Nakit Akışları: 13.593.050 TL.
 • Fayda Masraf Oranı: 4,11
 • Mali Rantabilesi: %215
 • İç karlılık Oranı: %60
 • Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 9 Yıl
 • Net Bugünkü Değer-Gelir: 8.190.978 TL. olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların tablo ve geniş bir şekilde bilgileri yazımızın devamında işlenmiştir.

Projeyi incelemek için Tıklayınız.

Trüf Mantarı Nedir?

Trüf mantarları, Ascomycetes sınıfı, Tuberales ordosu ve Tuber cinsine ait benzersiz aroması ve gıda değerinden dolayı sofrada yeri hep bunun bunun yanındalıklı olan yeraltı mantarlarıdır. Başta meşe olmak üzere orman ağaçları ve bazı çalıların köküne bağlı olarak yaşamını sürdürmektedir. Orman Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koymuş olduğu Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2019) çalışmaları neticesinde ülkemizin trüf mantarı yönünden en zengin ülke olduğu ispatlanmıştır. Kışlık (Tuber melanosporum), Yazlık Siyah Trüf (Tuber aestivum =Tuber uncinatum), Bianchetto Trüfü (Beyazımtırak Trüf = Tuber borchii) gibi trüf mantarları ülkemize ait ticari öneme sahip bazı trüf türleridir.

Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması, kültivasyon için en uygun şartlara sahip olduğumuzu göstermektedir. Trüf üretimi için en mühim 3 kriter: toprak yapısı, iklim ve yıllık yağış miktarıdır. Akdeniz iklimi ve kireçli topraklar trüf üretimi için müthiş bir ortamdır. Fransa’nın bir buçuk katı büyüklüğündeki ülkemiz, trüf üretimi yönünden Fransa, İspanya ve İtalya’nın toplam üretimi kadar trüf üretebilecek potansiyele sahiptir. Ülkemizde toprak parametrelerinin uygun olduğu her bölgede üretimi yapılabilecek trüf türleri mevcuttur. Ilıman iklimin hakim olduğu bölgelerde Tuber melanosporum, kış ayları daha sert geçen bölgelerde Tuber aestivum üretimi yapmak olabilecekdür. Ülkemizde trüf mantarının doğa yararlanması potansiyelinin çok büyük olması, bahçe yetiştiriciliğinin ticari bir avantaja dönüştürülmesi olabilecek kılmaktadır.

Avrupa’da 2 ay gibi kısa süren trüf arzına karşılık, ülkemizin farklı iklim kuşaklarında bulunmasından dolayı ülkemizde 12 ay boyunca trüf pazarına ürün arz etmek olabilecekdür. Trüf mantarları içerdikleri protein, mineral madde miktarı yönünden diğer mantarlara göre daha zengindir. Besin değeri olarak % 53-76 su, % 9 protein, % 7 karbonhidrat ve % 8 mineral içermektedir.

Trüf mantarı bahçesi tesisi projesi 2021

2021 senesinde yatırımcılara para kazandıracak tarımsal yatırım projeleri öğrenmek istiyorsanız tıklayınız.

TRÜF MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ KÜLTÜRÜ VE BAHÇE TESİSİ

Trüf Bahçeleri İçin Dikim Sahasının Tespiti

Trüf bahçeleri için en ideal yer ilk kez bir trüf türünün doğal olarak yetiştiği yerdir. Çünkü doğal yaşam alanının toprak yapısı, iklim özellikleri ve hâkim olan bitki türleri bir trüf türü için en uygun ortamdır. Doğal olarak yetişen trüf türlerinin dışında bir tür seçilecek ise dikim sahası için en az beş yıl boş kalan ağaçsız alanlar tercih  edilmelidir. Dikim sahası belirlenirken trüf mantarının fazla sudan zarar görme ihtimali göz önünde bulundurularak, su birikmeyen eğimli araziler tercih edilmeli yada tam alanda derin toprak işleme yapılarak yabancı bitki materyalleri sahadan uzaklaştırılmalıdır.

Orman Köylülerine Verilen Destekler ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Trüf Aşılı Fidan Seçimi

Trüf mantarı üretiminde seçilecek trüf aşılı fidanların tohumu, dikim yapılacak bölgeye uyumlu türler olmalıdır. Yabancı bir bölgeye ait tohumlardan üretilen aşılı meşe fidanları dikim alanına uyum sağlamayacağından dolayı trüf üretiminde sorunlarla karşılaşılabilir. Ülkemize yurtdışından getirilen yabancı kaynaklı trüf aşılı fidanların adapte olmama ihtimali bi hayli yüksektir. Aşılı fidan üretiminde tercih edilen bitkiler; meşe türleri (Quercus robur, Q. ilex, Q. coccifera, Q. pubescens ve Q. cerris), çam çeşitlerinden (Pinus nigra ve Pinus brutia), fındık türleri (Corylus avellana ve C. colurna), gürgen (Carpinus betulus) ve kayacık (Ostrya coarpinifolia) dır.

Dikim Şekli ve Zamanı

Dikim işlemi, dondurucu yahut çok kuvvetli rüzgarların olduğu zamanlarda yapılmamalıdır. Dikim işlemi elle yapılmalıdır. Kök boğazı hafifçe yer altında kalacak biçimde kökleri iyi yayılmış olarak dikey bir biçimde oturtarak, bitki dikim çukuruna dikkatlice yerleştirilmelidir. Ardından dikim çukuru ince toprakla doldurulmalı ve hava boşluklarını önlemek için bitkinin etrafına basılarak sıkıca
kapatılmalıdır. Hayvan otlatma tehdidi varsa koruyucular kullanılmalıdır. Aşılı fidanların dikimi, genelde ağaç dikim dönemi olan sonbahar (Ekim-Kasım)’da yapılmalı, sulama takviyesi yapılabilecek ise ilkbahar (Mart-Nisan) aylarında dikim yapılmalıdır.

Fidan Sayısı ve Dikim Sıklığı

Trüf bahçesi yapımında hektar başına dikilecek fidan sayısı, dikim düzeni ve fidan türündeki değişiklik çok mühimdir. Trüf bahçesindeki rüzgâr ve yere temas eden güneş ışığı miktarı ortamın sıcaklığını ve dolaylı olarak da toprak sıcaklığı ve nemini etkilemektedir. Nispeten serin, verimli ve sulanabilir topraklarda Hektar başına 550 fidan 6 x 3 m aralıklarla, gölgeye maruz kalan trüf bahçeleri başarılı olmuştur.

Sulama Sistemi

Trüf mantarı bahçelerinin yeterli yaz ve kış yağmuru alması yüksek verim garantisi demektir. Yıl içinde yağışın az olması verimin azalması demektir. Yazın Temmuz ve Ağustos aylarında kurak geçen günlerde mikorizaların canlı kalabilmesi için ağaçların sulanması faydalıdır. Sulama özellikle bitkinin ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Kışlık trüf mantarı çeşitleri üretilecek ise yazın (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) aylarında mutlaka sulama ihtiyacı mevcuttur. Kök sistemi iyi yapılandırılıncaya kadar ilk senelerda tedbirli sulama tavsiye edilir. Özellikle ilk yıl boyunca, 20 gün yahut daha fazla süren uzun bir kuraklık durumunda ağaç fideleri sulanmalıdır. Toprak tipi, iklim koşulları ve kuru dönemlerin yoğunluğuna bağlı olarak 2-3 haftada bir sulama yapılmalıdır. Aşırı sulama, trüf mantarı mikorizal kolonileşme durumunda azalmaya neden olabilir.

Bahçe Bakımı

Trüf aşılı fidanlar toprağa dikildikten sonra, her sene bahar ve güz dönemlerinde “brule” adı verilen “biyolojik halka” oluşuncaya kadar toprağın yüzeyi 10 cm düzeysinde tırmıklanır ve gelişen otlar alınır. 3. Yıldan bu yana ilk trüf mantarı alınıncaya kadar “spor ilavesi” yapılır. Trüf hasadının başladığını gösteren“biyolojik halka” yada “brule” oluşumu görülünce köklerdeki ektomikorizal yapıya zarar vermemek için toprak işlenmesi durdurulmalıdır. Toprağın neminin muhafazası için bitkilerin köküne yakın kısımlar plastikle yada malçlama yapılarak örtülür. Aşılı fidanlar toprağa
dikildikten sonra gelişimi takip edilmelidir. Aşırı büyüyen dallar budanmalı ve yan dalların bazıları kesilerek sayıları azaltılmalıdır. Budamalar trüf mantarının hasat dönemine rast gelmeyecek biçimde yapılmalıdır.

Trüf mantarı bahçesi tesisi projesi 2021

Hasadı

Mikorizal meşe ağaçlarından oluşturulan bir hektarlık trüf bahçesinden, verimli bir yılda hemen hemen 50-100 kg içinde ürün alınabilmektedir. Toprağa dikilen aşılı fidanlar ilk hasadı 5 yıl sonra vermeye başlar.

Kullanıldığı Alanlar

Besin olarak yemeklerin üzerine sos yada baharat olarak rendelendiği gibi, tereyağ, bal, peynir gibi besinlere katkı maddesi olarak veya trüf yağı vb. biçimde işlenerek trüf mamülleri haline getirilir. Trüf mantarı kesildikten sonra yoğun bir koku verir. Tüketimden önce yüzeyinin dikkatli bir biçimde fırça ile temizlenmesi gerekir.

Trüf mantarının Kullanıldığı alanlar

Trüf Mantarı Yetiştiriciliği Devlet Destekleri Nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamı içinde; Gerçek yahut tüzel bireylere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/yahut odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar;

Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek bireylere onaylı uygulama projesine göre 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe verilebilir.

Projenin Mali Analizi Ve Fizibilitesi

Trüf mantarı yetiştiriciliği uzun seneler uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir nedenle üretimden vazgeçmek esnekliği bi hayli düşüktür. Çok yıllık bitkilerde maliyet ve karlılık analizinin oldukça öneme sahip olduğu ifade edilir. Projede trüf mantarı bahçesi için tesis dönemi 3 yıl, proje ömrü ise 45 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 55 adet fidan gelecek biçimde dikim planlanmıştır. Yatırımın 6. senesinden bu yana artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul gören ilk senesinde fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, sulama, vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak git gide artan miktarda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yayına giren 1000 dekarlık Ceviz bahçesi yatırımcı rehberini incelemek için tıklayınız.

Projenin İlk Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım senesinde yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim maksadıyla her sene yapılacak işletme masraflarından buluşmaktedir. Projenin ekonomik ömrü boyunca git gide artan her sene için ayrı ayrı olacak biçimde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri tablo görülmektedir. Proje kapsamı içinde damla sulama ile sulama bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemleri yapılacaktır. Trüf bahçesinde olgunlaşan trüflerin bulunması için trüf köpeği kullanılacaktır.

Giderler Birimi Miktarı  Birim Fiyatı   Toplam Tutarı
Sürüm  TL/da  100  60 6.000
Toprak İşleme  TL/da 100 100 10.000
Dikim Yeri İşaretleme TL/da 100 30 3.000
Kafes Tel- İhata  TL/km 22 1.500 33.000
Çukur Açımı TL/da 100 60 6.000
Damlama Sulama Sistemi  TL/da 100 1.300 130.000
Fidan Bedeli TL/adet 5.500 85 467.500
Fidan Dikimi  TL/da 100 50 5.000
Proje Bedeli adet  1 5.000 5.000
Kullanılan Fidan Sayısı adet/da 55    
Mekanizasyon-Alet-Ekipman TL     30.000
Sabit Giderler Toplamı       695.500

Yıllara Göre İlaç Giderleri

Trüf aşılı fidanların proje sahasına adaptasyonu boyunca ilk üç yıl boyunca ekilen fidanların kalıcılığı ve güçlendirilmesi mühimdir. Yapılacak iş ilk senelerda bölgeyi yabani otlardan uzak tutmaktır. Trüf aşılı fidanlarda trüf mantarının organik oluşumunu etkilememek için gübreleme faaliyetleri önerilmemektedir.

Yıllara Göre İlaç Giderleri Dağılımı tablosu

Yıllar İlaçlama(TL/yüz da) Toplam Gider (TL/yüz dekar)
1 5.000 5.000
2 6.000 6.000
3 7.000 7.000
4-5-6-45 0 0

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Trüf bahçesinin yatırım ve işletme zamanındaki dikim, hasat, ilaçlama, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı senelera göre git gide artan oranlarda planlanmış ve 100 dekar alan için yıllık işletme giderleri hesaplanarak gider kalemlerine eklenmiştir.

İşçilik Giderleri Tablosu

Yıllar Alanı (Da) İşçilik Gideri (TL/Da) Toplam Gider (TL)
1-10 100 200 20.000
11-30 100 500 50.000
30-45 100 400 40.000

Diğer Giderler Dağılımı Tablosu

Diğer Gider Kalemleri Alanı (Da) Birim Fiyatı (TL/Da) Toplam Gider (TL)
Arazi kirası 100 25 2.500
Elektirik-Akaryakıt Gideri 100 20 2.000
Yönetim Gideri 100 40 4.000
Beklenmeyen Giderler     13.910
Amortismanlar     3.000
Diğer Giderler Toplamı     25.410

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirlerinden buluşmaktedir. Ürün bedeli olarak trüf mantarı güncel satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllara Göre İşletme Gelirleri Tablosu

Yıllar Alanı (Da) Verim (Kg/Da) Toplam Ürün (Kg) Ürün Fiyatı (TL/Kg) Toplam Gelir (TL)
1-5 100 0 0 0 0
6-10 100 3 1500 750 225.000
11-15 100 5 2.500 750 375.000
16-20 100 8 4.000 750 600.000
21-25 100 8 4.000 750 600.000
26-30 100 7 3.500 750 525.000
30-35 100 6 3.000 750 450.000
35-40 100 5 2.500 750 375.000
40-44 100 4 2.000 750 300.000
45 100 4 2.000 750 300.000

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 45 yıllık ömrü boyunca toplamda 2.961.450 TL yatırım tutarına karşılık 17.250.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 13.593.050 TL Brüt kar elde edilmiş olacaktır. Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile senelera göre brüt kar hesaplanmış olup ilk 5 yıl bir araya gelen negatif değerler projenin yatırım senelerını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın karlılığının belirlenmesi acısından mühim bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın karlılığı ile ilgili yatırımcıveyaha net bilgiler verebilecektir.

Yıllar Sabit Gider İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Brüt
1 695.500 50.410   -745.910
2   51.410   -51.410
3   52.410   -52.410
4   45.410   -45.410
5   45.410   -45.410
6-10   227.050 1.125.000 897.950
11-15   377.050 1.875.000 1.497.950
16-20   377.050 3.000.000 2.622.950
21-25   377.050 3.000.000 2.622.950
26-30   377.050 2.625.000 2.247.950
30-35   327.050 2.250.000 1.922.950
35-40   327.050 1.875.000 1.547.950
40-45   327.050 1.500.000 1.172.950
Toplam 695.500 2.961.450 17.250.000 13.593.050

Projenin Fayda/Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje suresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşı karşıya geldirılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirlerin tespit edilen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanır. Faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.

Fayda Masraf analizi

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir görülmektedirıldıği, 1’den ufak olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde tabir edilir. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin fakat karşılandığı şeklinde kabul görmektedir. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı (İndirgenmiş Gelir / İndirgenmiş Gider) 4,11>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 4 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin karlı olduğu değerlendirilmiştir.

İpek Böceği Evi ve Dut bahçesi Tesisi projesi de yayınlandı.

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her sene sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle önümüzdeki zamanlarda net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler yönünden elde edilen değerlerin karşı karşıya geldirılması yapılabilir. Projenin karlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 45 yıllık nakit akışları verilmiş ve bu süre sonunda çalışmadan elde edilecek karın bugünkü değerle 8.190.978 TL bulunacağı hesaplanmıştır.

Yıllar Net Nakit Akışları İndirgenme Oranı İndirgenmiş Değer
1 -745.910 1,000 -745.910
2 -51.410 0,980 -50.382
3 -52.410 0,961 -50.366
4 -45.410 0,942 -42.776
5 -45.410 0,924 -41.959
6-10 897.950 0,871 782.114
11-15 1.497.950 0,789 1.181.883
16-20 2.622.950 0,714 1.872.786
21-25 2.622.950 0,647 1.697.049
25-30 2.247.950 0,586 1.317.299
30-35 1.922.950 0,530 1.019.164
35-40 1.547.950 0,480 743.016
40-45 1.172.950 0,434 509.060
Toplam 13.593.050   8.190.978

Projenin İç Karlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz metotlarınden birisi de iç karlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü suresince sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir. Yapılan hesaplamalarda projenin iç karlılık oranı % 60 olarak hesaplanmış olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması ile trüf mantarı bahçesi yatırımının ekonomik yönden karlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kar elde edilebileceği söylenebilir.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın karlılığı ile ilgili fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Genel olarak mali rantabilite, hemen hemen verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net karın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite % 215 oranında hesaplanmış olup yatırımın karlı bir yatırım bulunacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, trüf mantarı bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde trüf mantarı bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım ile ilgili öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylelikle üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar ile ilgili bilgi edinebilmelerine imkan sağlanacaktır.

Tesis edilecek trüf mantarı bahçesinin ekonomik ömrü boyunca karlı olup olmadığının ortaya konması maksadıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının neticesinde, hemen hemen işletme sermayesi gereksiniminin 45 yıllık dönem boyunca yıllık 65.810 TL ve toplam yatırım tutarının ise 2.961.450 TL bulunacağı hesaplanmıştır. Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kar’a geçtiği dönem 9. senedir. Projenin iç karlılık oranı % 60 olarak, mali rantabilitesi % 215 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer yapılan yatırım bedelinin işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin hemen hemen iki katı olarak gerçekleşmesi ve karlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 45 yıllık verimlilik dönemi neticesinde;

Net bugünkü gelir toplamının 8.190.978 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. İç karlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme zamanının proje ömrünün hemen hemen olarak 1/4’ü gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında trüf mantarı bahçesi icin yapılacak bu yatırım karlıdır denilebilir. Trüf mantarı bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret olanakları projenin başarısını yakında zamandan etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Tarım ve Orman bakanlığı aracılığıyla yayına giren diğer yatırımcı rehberleri ise;

 • 1000 dekarlık badem bahçesi yatırımcı rehberi;
 • 7000 kapasiteli hindi kümesi projesi, 
 • 150 arılı kovanlık arıcılık yatırım rehberi
 • 500 adet kapasiteli Kaz kümesi projesi tüm ayrıntı kısmı incelemek için linklere tıklamanız yeterli.

Beğen

Film izle