Transfer fiyatlandırmasında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Transfer fiyatlandırmasında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Transfer fiyatlandırmasında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Transfer fiyatlandırmasında, alakanın, direkt yahut dolaylı olarak paydaşlık kanalıyla oluştuğu durumların, örtülü kar dağıtımı içerisinde sayılması için, en az yüzde 10 iştirak, oy yahut kar hissesi hakkının olması kuralı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Yarar dağıtımı Hakkında Genel Bildirisi’nde (Seri no: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirimde, transfer fiyatlandırmasında, alakanın, direkt yahut dolaylı olarak iştirak kanalıyla oluştuğu durumların, örtülü yarar dağıtımı içerisinde sayılması için, en az yüzde 10 iştirak, oy yahut kar hissesi hakkının olması kuralsi aranması gerektiği hakkında açıklamalara ve örneklere yer verildi.

Peşin fiyatlandırma mutabakatlarının uygulama müddetinin azami 5 yıla çıkartılması ve mevcut bir peşin fiyatlandırma muahedesinin yenilenmesine ait müracaat mühletinin 9 aydan 6 aya indirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Transfer fiyatlandırmasına ait belgelendirme yükümlülüğünü tam ve vaktinde yerine getiren mükelleflere sağlanan vergi ziyaı cezasında yüzde 50 indirim uygulamasına ait açıklamalar yer aldı.

Transfer fiyatlandırması, denetim edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ait formla bağlı kişi süreçlerine yönelik alınan bilgilere, her bir ilgili kişi bazında yıllık 30 bin liralık eşik getirildi.

Belgelendirmelerde rapor hazırlama yükümlülüğü

Birebir bildiri ile transfer fiyatlandırması belgelendirmesi hakkında memleketler arası gelişmelere ve bilhassa OECD’nin bu mevzudaki rehberine uygun olarak Genel Rapor ve Ülke Bazlı Rapor hazırlama yükümlülüğü getirildi.

Yapılan düzenlemede, çok uluslu işletmeler kümesine bağlı ve bir evvelki hesap devrine ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki faal büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar fiyatının her ikisi de 500 milyon lira ve üstünde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanacak ve yalnızca istendiğinde ibraz edilecek olan Genel Raporlamaya ait ayrıntılı açıklamalara yer verildi.

Başka taraftan, çok uluslu şirketler kümesinin risk, işlev ve varlık yapısı hakkında bilgi veren Ülke Bazlı Rapor ise toplam konsolide küme geliri 750 milyon euro ve üstünde olan çok uluslu işletmeler kümesinin son ana işletmesi yahut vekil işletmesi tarafından hazırlanacak ve elektronik ortamda Yönetime sunulacak.

Ayrıyeten, ülke bazlı rapor hakkında çok uluslu işletmeler kümesi üyeleri tarafından, “ülke bazlı raporlamaya ait bildirim formunun” doldurulması ve birinci raporlama periyodu ile ilgili olarak 30 Ekim 2020 tarihine kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üstünden verilmesi gerekiyor.

Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ise evvelce olduğu üzere hazırlanmaya devam edilecek ve istendiğinde ibraz edilecek.

1 Beğen

Film izle