Toplumsal medya düzenlemesi hayata geçti

Toplumsal medya düzenlemesi hayata geçti

Toplumsal medya düzenlemesi hayata geçti

Toplumsal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının şahsî müracaatlarında yahut kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için toplumsal ağ sağlayıcılarla muhataplık münasebeti kurulması amaçlanıyor.

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatlerle Uğraş Edilmesi Hakkında Kanun’a “sosyal ağ sağlayıcı” biçiminde yeni bir tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında toplumsal etkileşim hedefiyle metin, imaj, ses, pozisyon üzere içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine yahut paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek yahut hukukî bireyler, toplumsal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan yahut yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Düzenlemeyle, kabahat oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi olanağı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve kabahat oluşturmayan içerikler tarafından söz ve haber alma özgürlüğü daha da garantili hale getirilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği sebebiyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda yargıç tarafından, başvuranın adının, ihlale bahis internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek.

EN AZ 1 KİŞİYİ TEMSİLCİ OLARAK BELİRLEYECEK

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin bağlantı bilgilerine basitçe görülebilecek ve direkt erişilebilecek halde internet sitesinde yer verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve irtibat bilgilerini BTK’ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zarurî olacak.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden bu yana 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK Lideri tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının bildiriminden bu yana 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE BAŞVURULABİLECEK

İkinci kere verilen idari para cezasının bildirisinden bu yana 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve hukukî şahısların ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni mukavele kurulamayacak ve buna ait para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten bu yana 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant alanınin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza yargıçliğine başvurabilecek.

Müracaatın kabulüne ait yargıç kararının uygulanmasından bu yana 30 gün içinde kelam konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant alanınin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza yargıçliğine başvurabilecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve yargıç kararları resen kararsız kalacak.

İnternet trafiği bant alanıne yapılan müdahalenin bittirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

Toplumsal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın kapalılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara, müracaattan bu yana en geç 48 saat içinde olumlu ya da ters karşılık vermekle yükümlü olacak. ters karşılıklar gerekçeli olarak verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıyeten “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatlarına ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları 6 aylık devirlerle BTK’ye bildirecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların bilgilerini Türkiye’de barındırma istikametinde lüzumlu önlemleri alacak.

DAVA AÇILMA kuralSI ARANMAYACAK

BTK Lideri tarafından, toplumsal ağ sağlayıcıya “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatına 48 saat içinde karşılık vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcılar hakkında “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca yer alan hallerde içeriğin çıkarılması ve/yahut erişimin engellenmesi” içerisinde verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” içerisinde verilecek isimli para cezaları ise 50 bin gün olarak verilecek. Kelam konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

Hukuka tersliği yargıç yahut duruşma kararı ile tespit edilen içeriğin toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime karşın 24 saat içinde içeriği çıkarmayan yahut erişimi önlemeyen toplumsal ağ sağlayıcı, doğan ziyanların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuksal sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi yahut içerik sağlayıcıya dava açılması kuralı aranmayacak.

Toplumsal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın kapalılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatına 48 saat içinde karşılık verilmesi içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde lüzumlu çalışmaları tamamlayacak.

Toplumsal ağ sağlayıcılar ayrıyeten “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusu uyarınca hazırlayacakları birinci raporlarını, 2021 yılının Haziran ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak.

Taraflara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş vakti, yararlanılan hizmetin çeşidi, aktarılan bilgi ölçüsü ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tarifine “port bilgisi” de eklenecek.

haberturk.com

4 Beğenmekten Vazgeç

Film izle