Toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi

Toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi

Toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve Irtibat Kurumunun mevzuya ait Konsey kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bunların uygulanmasına ait yordam ve asılların tespit edildiği karar, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi yahut dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıları kapsıyor. Kelam konusu metot ve asılların uygulanmasında toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik yahut yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İnternet ortamında yapılan yayının yalnızca makul bir kısmında toplumsal etkileşim gayeli içeriğe bulunduran gerçek yahut hükmî bireyler toplumsal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmeyecek.

Şahsî, elektronik ticaret ve haber siteleri üzere toplumsal etkileşim maksatlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar da kapsam haricinde olacak.

Yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, ytesirli en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek.

Bu şahısların Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına nazaran hukukî karakterini kazanmış olması, gerçek kişi olarak tespit edilen temsilci yahut temsilcilerin Türk vatandaşı olması zarurî kılındı.

Temsilciler, ilgili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut isteklerin gereğinin yerine getirilmesini, bireyler tarafından ilgili Kanun içerisinde yapılacak müracaatların yanıtlandırılmasını, raporlama, toplumsal ağ sağlayıcının içerik yahut yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükler ile kanun içerisindeki öbür yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Yurt içi yahut dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, Kanunun ilgili unsurları içerisindeki içeriklere yönelik olarak şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara yanıt verecek. Toplumsal ağ sağlayıcı, müracaatlara en geç 48 saat içinde olumlu ya da münasebeti belirtilmek kaydıyla ters karşılık verecek. Türkçe yapılan müracaatlar Türkçe cevaplandırılacak.

– Kullanıcı bilgileri Türkiye’de barındırılacak

Toplumsal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve bireyler tarafından yapılacak müracaatlara ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık periyotlarla Kuruma bildirecek.

Yurt içi yahut dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların datalarını Türkiye’de barındırma tarafında lüzumlu önlemleri alacak.

– Temsilci belirlenmezse verilecek cezalar

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının bildiriminden bu yana 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak. İkinci defa verilen idari para cezasının bildiriminden bu yana 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve hükmî şahısların ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten sonraki 3 ay içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant alanınin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza yargıçliğine başvurabilecek.

Müracaatın kabulüne ait yargıç kararının uygulanmasından bu yana 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Lider, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant alanınin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza yargıçliğine başvurabilecek. yargıç, internet trafiği bant alanınin yüzde 90 oranına kadar daraltılması hakkında vereceği kararında, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilecek.

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve yargıç kararları bizatihi kararsız kalacak. İnternet trafiği bant alanıne yapılan müdahalenin bittirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılacak.

– Müracaatlara karşılık vermeyen toplumsal ağa 5 milyon lira ceza

Şahıslar tarafından yapılan müracaatların yanıtlandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya 5 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

4 Beğenmekten Vazgeç

Film izle