Tekrar yapılandırılan borç fiyatı 15 milyar lirayı aştı

Tekrar yapılandırılan borç fiyatı 15 milyar lirayı aştı

Tekrar yapılandırılan borç fiyatı 15 milyar lirayı aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), “Finansal Yine Yapılandırma Çerçeve Muahedeleri Ağustos 2020 Aylık Raporu”nu yayımladı.

Kelam konusu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Süreksiz 32’nci unsuru ve buna ait mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yine Yapılandırma Çerçeve Muahedesi (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve ufak Uygulamanın “VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlıklarının, sırasıyla 14’üncü ve 12’nci unsuru uyarınca Çerçeve Muahedesi’ni imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen bilgilerden oluşturuldu.

Buna nazaran Ekim 2019 – Ağustos 2020 periyodu içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 adet firma (112 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 89 firma (31 Grup) ile Finansal Tekrar Yapılandırma Mukavelesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan 4’ü tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 31’i imalat sanayi, biri güç, 3’ü inşaat, 16’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile ferdî ve hane halkı eserleri, 14’ü turizm, 7’si nakliyat, depolama ve haberleşme, biri emlak komite, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3’ü eğitim, 4’ü sıhhat ve toplumsal hizmetler dalında, 5’i başka bölümlerde faaliyet gösteriyor.

Kelam konusu firmaların 40’ı İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 8’i Ege’de, 8’i Doğu Marmara’da, 10’u Batı Anadolu’da, 11’i Akdeniz, 5’i Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Ekim 2019 – Ağustos 2020 devri içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4 milyar 749 milyon TL’si imalat sanayi, 4 milyar 934 milyon TL’si güç, 65 milyon TL’si inşaat, 936 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile şahsî ve hane halkı eserleri, 1 milyar 59 milyon TL’si turizm ve 209 milyon TL’si nakliyecilik, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL’si emlak kurul, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon TL’si eğitim, 350 milyon TL’si sıhhat ve toplumsal hizmetler, 1 milyar 598 milyon TL’si öbür dallara ilişkin olmak üzere tekrar yapılandırılan toplam borç meblağı 14 milyar 998 milyon TL oldu.

– FYYÇA ufak Ölçekli Uygulama

Kasım 2019 – Ağustos 2020 periyodu içinde, FYYÇA ufak Ölçekli Uygulama kapsamına 59 adet firma (35 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 25 firma (10 grup) ile Finansal Tekrar Yapılandırma Mukavelesi bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan biri madencilik ve taşocakçılığı, 6’sı imalat sanayi, 5’i inşaat, 8’i toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile şahsî ve hane halkı eserleri, 2’si turizm, 3’ü öbür kesimlerde faaliyet gösteriyor.

Kelam konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 1’i Batı Anadolu’da,1’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Kasım 2019-Ağustos 2020 devri içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile şahsî ve hane halkı eserleri, 51 milyon TL’si turizm ve 34 milyon TL’si başka kesimlere ilişkin olmak üzere tekrar yapılandırılan toplam borç fiyatı 272 milyon TL olarak kaytılara geçti.

Böylece FYYÇA Büyük Ölçekli ve ufak Ölçekli Uygulama içerisinde tekrar yapılandırılan toplam borç meblağı 15 milyar 270 milyon lira oldu.

AA

2 Beğen

Film izle