TCMB: Temel mal, güç ve besin kümelerinde yıllık enflasyon yükseldi

TCMB: Temel mal, güç ve besin kümelerinde yıllık enflasyon yükseldi

TCMB: Temel mal, güç ve besin kümelerinde yıllık enflasyon yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Şurası (PPK) toplantı özetinde, “Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı datalar, iktisadi faaliyetin Ağustos ve Eylül aylarında güç kazandığına işaret etmektedir.” tabirlerine yer verildi.

Heyetin 24 Eylül’deki toplantısına ait yayımlanan özette, Ağustos’ta tüketici fiyat aralıklarının yüzde 0,96 arttığı, yıllık enflasyonun yatay seyrederek yüzde 11,77 olduğu hatırlatıldı.

Özette, temel mal, güç ve besin kümelerinde yıllık enflasyon yükselirken, hizmet kümesinde yatay seyretti açıklandı. Öteki yandan, tütün eserleri kaynaklı yüksek bazın tesiriyle alkollü içecekler ve tütün kümesinde yıllık enflasyonun besbelli bir formda gerilediği bildirilen özette, bu devirde, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinin artış kaydettiği söz edildi.

Besin ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun Ağustos’ta 0,78 puan artışla yüzde 13,51’e yükseldiği belirtilen özette, işlenmemiş besin kümesi yıllık enflasyonunun 1,51 puan artışla yüzde 15,36’ya ulaşarak bu gelişmede belirleyici olduğu vurgulandı.

Özette, mevsimsellikten arındırılmış bilgilerin, işlenmemiş besin kümesinde taze meyve ve zerzevat fiyat aralıklarındaki yükselişin öne çıktığını gösterdiği, işlenmiş besin kümesi yıllık enflasyonunun 0,22 puan artarak yüzde 11,86 olduğu ve bu yükselişi ekmek ve tahıllar kümesinin sürüklediği, öteki işlenmiş besin yıllık enflasyonunun yatay seyrettiği bildirildi.

– “Şebeke suyu fiyat aralıklarındaki artış güç kümesi enflasyonunu ters etkiledi”

Özette, güç fiyat aralıklarının Ağustos’ta yüzde 1,29 arttığı, küme yıllık enflasyonunun 1,02 puan yükselerek yüzde 9,59 olduğu açıklandı.

Döviz kuru ve milletlerarası petrol fiyat aralıklarındaki artışlara paralel olarak, akaryakıt fiyat aralıklarındaki yükselişin güç kümesi enflasyonunu üste çektiği bildirilen özette, “Şebeke suyu fiyat aralıkları Ağustos ayında da artarak küme enflasyonunu ters etkileyen bir başka öge olmuştur. Bununla beraber, yönetilen kalemlerden Tamamen doğal gaz fiyat aralıklarında evvelki yıl yapılan ayarlamanın beraberinde getirdiği yüksek baz küme enflasyonunu sınırlamıştır.” tabirlerine yer verildi.

Özette, temel mal yıllık enflasyonunun, döviz kuru gelişmelerine ve kredi ivmesiyle güçlenen talep şartlarına bağlı olarak, Ağustos’ta 1,44 puan artarak yüzde 10,02’ye yükseldiği anımsatıldı.

Döviz kuru geçişkenliği yüksek olan sağlam mal kümesinde yıllık enflasyonun 3,09 puan artarak yüzde 13,07’ye yükseldiği, öncü göstergeler alt kalemler genelinde yüksek fiyat artışlarının Eylül ayında da devam ettiğine işaret ettiği belirtilen özette, Ağustos ayında, öbür temel mal kümesi fiyat aralıklarında da bir ölçü artış gözlendiği, giysi ve ayakkabı kümesinde dönem indiriminin bir evvelki yıla kıyasla daha yüksek gerçekleştiği belirtildi.

– “Eğitim hizmetlerinde uygulanmaya başlanan KDV indirimi önümüzdeki periyotta küme enflasyonunu olumlu etkileyecek”

Para Siyaseti Heyeti toplantı özetinde, hizmet fiyat aralıklarının Ağustos’ta yüzde 1,14 arttığı, yıllık enflasyon yatay bir seyirle yüzde 11,83 olduğu hatırlatıldı.

Yıllık enflasyonun lokanta-otel ve haberleşme kümelerinde arttığı, öteki kümelerde gerilediği belirtilen özette, ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki düşüşte karayolu ile şehirlerarası yolcu nakliyatının öne çıktığı bildirildi.

Özette, lokanta-otel kümesinde gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde fiyat artışları izlendiği, konaklama hizmetlerindeki artışlarında daha besbelli olduğu belirtildi.

Öteki hizmetler kümesindeki fiyat artışında kura duyarlı kalemlerin dikkati çektiği, eğitim hizmetlerindeki aylık fiyat artışının hudutlu kaydığı tabir edilen özette, şu değerlendirmeler yer verildi:

“Eğitim hizmetlerinde uygulanmaya başlanan KDV indiriminin önümüzdeki periyotta küme enflasyonunu olumlu etkileyeceği bedellendirilmektedir. Ağustos ayında alkol-tütün yıllık enflasyonu 19,34 puan düşerek yüzde 2,44’e gerilemiştir. Bu devirde, alkollü içeceklerde fiyatlar yüzde 2,58 oranında artarken, tütün eserlerinde yatay seyretmiş, lakin tütün eserlerindeki yüksek baz küme yıllık enflasyonunu bariz bir biçimde düşürmüştür. Bunun yanı sıra, milletlerarası fiyatlar ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak altın fiyat aralıkları aylık yüzde 13,72 oranında artmış ve kümenin yıllık tüketici enflasyonuna katkısı 1,01 puana ulaşmıştır. Eylül ayında enflasyon beklentilerindeki artış sürmüştür. Yıl sonu enflasyon beklentisi 64 baz puan artışla yüzde 11,46’ya, gelecek on iki ay beklentisi ise 45 baz puan artışla yüzde 10,15’e yükselmiştir.”

– “İktisadi faaliyette üçüncü çeyrekte besbelli bir toparlanma gözlenmektedir”

Özette, iktisadi faaliyette kademeli olağanlaşma adımları ve güçlü kredi ivmesinin takviyesiyle üçüncü çeyrekte besbelli bir toparlanma gözlendiği açıklandı.

Sanayi üretim endeksinin Temmuz ayında mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış olarak bir evvelki aya nazaran yüzde 8,4 arttığı ve salgın evvelsi düzeyine yaklaştığı hatırlatılan özette, şunlar belirtildi:

“Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı datalar, iktisadi faaliyetin Ağustos ve Eylül aylarında güç kazandığına işaret etmektedir. Ciro endeksleri toparlanmanın sektörel yayılımının artmaya devam ettiğini gösterirken, turizm ve ihracat olanaklarının sınırladığı kimi faaliyet kollarında görece zayıf seyir korunmaktadır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye iktisadı üstündeki ters tesirlerinin sonlandırılması gayesiyle yakın devirde uygulamaya konulan nakdî ve mali önlemler, iktisadın üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur. Bununla beraber güçlü kredi ivmesiyle yurt içi talepte gözlenen süratli toparlanmanın dış istikrar ve enflasyon görünümüne ters yansımalarını sınırlamak hedefiyle Ağustos ayından bu yana likidite idaresi içerisinde sıkılaştırma adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda son periyotta ticari kredilerde gözlenen olağanlaşma eğilimi kişisel kredilerde de başlamıştır.”

– “İhracat salgın evvelsi düzeye ulaştı”

Para Siyaseti Konseyi toplantı özetinde, ihracatın, bölgeler ve kesimler genelinde toparlanmaya devam ettiği, Eylül ayı prestijiyle mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış olarak salgın evvelsi düzeyine ulaştığı açıklandı.

Başka taraftan, Ağustos ayında besbelli bir ivme kazanan ithalatın Eylül ayında kısmen yavaşladığı ve bu devirde altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının epey yüksek seyrettiği vurgulanan özette, ertelenmiş talebe ve salgın önlemleri içerisinde uygulanan likidite ve kredi siyasetlerine bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu siyaset önlemlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesinin beklendiği söz edildi.

Özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir güzelleşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyat aralıklarının görece düşük düzeyleri ve gerçek kur seviyesi önümüzdeki periyotta cari süreçler istikrarını destekleyecektir. Heyet, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari süreçler istikrarındaki seyrin kıymetine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda, yakın devirde alınan önlemlerin kredi büyümesi ve kompozisyonu ile dış istikrara yansımaları yakın zamandan takip edilmektedir. Haziran devrinde iş gücü piyasası üstündeki aksilikler kademeli olarak hafiflemeye başlamış, tarım dışı istihdam dallar geneline yayılan bir formda bir evvelki periyoda nazaran artış kaydetmiştir. Bunun yanı sıra, son devirde besbelli bir düşüş eğilimi sergileyen iş gücüne iştirak oranı iktisadi faaliyetteki toparlanmaya bağlı olarak bir evvelki periyoda kıyasla artış kaydetmiş ve işsizlik oranları yükselmiştir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş duyurularının arttığını ve istihdam olanaklarının güzelleşmeye devam ettiğini göz önüne sermektedir. Şura, kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere işsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla sağlanan dayanakların, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın muhafaza edilmesi açısından kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunmuştur.”

1 Beğen

Film izle