TAZE KURU BESIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

TAZE KURU BESIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

TAZE KURU BESIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Taslak izahname ile SPK müracaatının yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Idare Şurası Karar Tarihi 06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Fiyatı (TL)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRETKGD00025 59.488,99 535.400,910 900,00000 1,00 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRETKGD00025 Nâma
B Kümesi, TKURU, TRETKGD00017 940.511,01 8.464.599,090 900,00000 1,00 B Kümesi B Kümesi, TKURU, TRETKGD00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
TOPLAM 1.000.000 9.000.000,000 900,00000

Satılamayan Hisselerin Taahhüdüne Ait Açıklama Bedelli sermaye artırım mühletinin sonunda satış müddeti içerisinde satılamayan hisselerin tamamının verdiği satın alma taahhüdü çerçevesinde Şirketimiz yargıç ortağı Hüseyin Avni Metinkale’ye satılması
Para Ünitesi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz finansal yükümlülüklerin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve gayesiyle
Şirket temel mukavelesinin “Sermaye ve hisselerin nevi” başlıklı XI.’nci unsurunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %900 oranında artırılarak, 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına, Arttırılan 9.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 TL nominal pahalı 9.000.000 adet hissenin sermaye oranlarına nazaran A ve B kümesi olarak hamiline ve nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni hisse alma haklarında rastgele bir kısıtlama yapılmamasına, Mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir hisse için 1 TL (Bir Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına, İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hisselerin “borsada süreç gören” nitelikte oluşturulmasına, Yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu müddetin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni hisse alma hakkının kullanım mühletinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisselerin 2 (iki) iş günü müddetle nominal bedelden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
7. Bedelli sermaye artırım müddetinin sonunda satış müddeti içerisinde satılamayan hisselerin tamamının verdiği satın alma taahhüdü çerçevesinde Şirketimiz yargıç ortağı Hüseyin Avni Metinkale’ye satılmasına,
8. Sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek hisselerin iş bu karar ve ilgili mevzuatta tespit edilen temel ve müddetlerde satılması hakkında Bizim Menkul Pahalar A.Ş. ile aracılık mukavelesi imzalanmasına,
Sermaye Piyasası Konseyi’nin VII-128.1 sayılı Hisse Bildirisi’nin 33’ncü unsuru kararı çerçevesinde hazırlanan ekteki “Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine Ait Rapor”un kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına
İş bu karar içerisinde Sermaye Piyasası Şurası, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile öteki merciler nezdinde lüzumlu müracaat ve süreçler dahil her türlü iş ve sürecin ifası için Idarenin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halka Arz Geliri Kullanım Raporu.pdf
EK: 2 izahname.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873033

BIST

Beğen

Film izle