Tarımsal Sulama Hibe Desteği

Tarımsal Sulama Hibe Desteği

Tarımsal Sulama Hibe Desteği

Tarımsal Sulama Hibe Desteği, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Tarımsal Sulama Hibe Desteği başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği

2021 Güncel:

 • Tarımsal Sulama Hibe Destekleri 2021
 • Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?
 • Damla Sulama Kredisi Başvuru Konuları Nelerdir?
 • Sulama Hibesi Başvuru Şartları
 • Destekten Yararlananların Ödemesi Gereken Giderler Nelerdir?
 • Sondaj Sulama Hibe Desteği
 • Ziraat Bankası Sulama Kredisi (Sondaj Kredisi)
 • Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
 • TARIMSAL SULAMA PROJELERİNE 8,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

Devlet aracılığıyla sulama gereksinimi olan vatandaşlarımızın damlama, basınçlı ve modern sulama sistemleri ile alakalı hibe ve destek verilmektedir. Her yıl yayına giren uygulama rehberinde çiftçilerimizin bakanlık aracılığıyla verilen tarımsal sulama desteklerine nasıl başvuru yapacağı açıklanmıştır. Sonuçlar bakanlık aracılığıyla tespit edilen tarihlerde ilan edilmekte olup çiftçilerimize 2021 senesinde verilecek olan destekleri araştırmaya koyulduk.

Bireysel sulama sistemleri ile alakalı 25.02.2021 tarihli Resmi Gazete‘ de tebliğ yayınlandı. Buna göre bireysel sulama sistemlerine % 50 hibe desteği verilecek.

Tarımsal Sulama Hibe Destekleri 2021

Tarımsal sulama desteğinin, 2021 yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı bulunacağı söylenmektedir. 2021 senesinde tarımsal sulama destekleri için ayrılan ödenek geçtiğimiz senelera göre hemen hemen olarak 2,4 kat daha fazla yapılacak. Su yatırımlarına kuraklık nedeni ile önem verildiği bilinmektedir. Buna göre;

 • Sulama tesis sayısı 3.221’e
 • Sulamaya açılan alan6.7 milyon hektar olacaktır.
 • Toplulaştırma projesi sayısı 263, adet
 • İçme suyu miktarı 4.7 milyar m3
 • Tescilli yapılan toplulaştırma sahası 4.8 milyon hektar,
 • Biriktirileniçme suyu ve atık su tesisi sayısı 367 adede,
 • Taşkın koruma tesis sayısı ise 10.107’ye ulaşacaktır.

Yayımlanan uygulama rehberine göre ÇKS kayıtlı olmak şartı ile 200 milyon liralık bireysel sulama desteği yapılacaktır. 2021-2025 senelerı içinde4. dönem kırsal kalkınma tarımsal sulama destekleri kapsamı içinde%50 hibe desteği sağlanacaktır.

Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Sulama sistemleri için devlet desteklerinden gerçek ve tüzel bireyler yararlanabilmektedir. Üreticinin yaptığı iş için destek tutarı yatırımın %50’si olarak belirlenmiştir. KDV ödemeleri de üretici aracılığıyla yapılmaktadır. Devlet desteği devletdesteği.com almak için yalnızca tarımcılık yapılıyor olmak yetmemektedir. Başvuru yaparken,Tarım ve Orman Bakanlığının belirlemiş olduğu şartları da taşıyor olmak gerekiyor. Lakin böyle hibe desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Damla Sulama Kredisi Başvuru Konuları Nelerdir?

Gerçek ve tüzel birinin kendisine ait yahut en az 3 yıllık kiralık arazi ile başvurusu kabul edilecek olup, Lineer, Center Pivot ve Tamburlu sulama sistemlerinde arazi ne kadar büyük olduğunun 20 dekar ve üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru konuları ise aşağıda anlattığımız gibidir.

 • Tarla içi damla sulama sistemi,
 • Tamburlu sulama sistemi, 
 • Tarla için yağmurlama sulama sistemi,
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi,
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi,
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulumu

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.TL’yi geçemez. Başvurular başvuru formu ile Tarım İl/İlçe Müdürlüklerineyapılacaktır.

Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?
Sulama Hibesi Başvuru Şartları

Sulama Hibesi Başvuru Şartları

Sulama desteklerinden yararlanacak olan bireylerin başvuru şartlarını sağlıyor olması gerekiyor. Tarımsal sulama hibe desteği başvuru şartları ise;

 • ÇKS Kayıtlı olmak,
 • Yukarıda gösterilen konularda başvuru yapmak,
 • Kendilerine ait arazisi olmayanlar yatırım konularına göre 3 yahut 5 yıl süre ile arazi kiralayarak başvurabilirler.
 • Kooperatif, sulama birliği, sulama kooperatifleri kendilerine ait arazilerde yahut kamuya ait 10 yıl kiralanan arazilerde başvuru yapabilirler. Lakin, anlaşmalerinde tarımsal üretim yapabileceklerine ilişkin ibare yer almalıdır.

Daha önce destek alanlar yatırım konularına göre son sene yahut 10 yıl önce destek almamış olmalıdır. Lakin, parselin bir kısmı için destek alınmış, diğer kısmı için alınmamış ise, kalan kısmı için başvuru yapılabilir.

Başvurular: 2021 yılı için 1 Mart Pazartesi gününden başlayarak 30 gün içinde tamamlanırken, diğer uygulama senelerında ise 1 Ocak’tan başlayarak 60 gün içinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri aracılığıyla dosya halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.

Destekten Yararlananların Ödemesi Gereken Giderler Nelerdir?

Hibe alacak başvuru sahibi aşağıdaki giderleri kendisi ödemelidir;

 • Mal alımın tutarının yarısı (%50)
 • Aynı katkı,
 • Referans fiyat farkı,
 • Toplam mal alımının KDV sinin tamamı,

Projede ki mal alımları dosveya gösterilen biçimde projeye uygun olarak, yapılmak zorundadır. Tüm işlem belgelendirilmelidir.

https://www.youtube.com/watch?v=DfUv6u72sHgVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA NEDİR? (https://www.youtube.com/watch?v=DfUv6u72sHg)

Sondaj Sulama Hibe Desteği

Çiftçi Borç Yapılandırma devlet destekli sondajlı sulama hibe kredilerinden yaralanmak için bazı şartları devletdestekli.com taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise aşağıda dile getirdiğimiz gibi sıralanmaktadır.

 • Arazi ve tarlanın kredi nakit başvurusunda bulunan birinin üzerine olması yada en az 3 yıl süre ile tarlayı kiralamış olması gerekiyor.
 • Tarımsal üretim ibaresinin önceden sulama kooperatifleri ile yapılan anlaşmalerde belirtilmiş olması,
 • Geçmiş zamanlarda hibe desteği almış olsalar bile son 1 yıl içinde olmamış olmamaları gerekiyor.

Devlet destekli olarak alınan sondajla sulama hibe desteğinin maliyetin yalnızca %50’lik oranında destek verilmektedir. Bu oranlar ise her sene Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla güncellenmektedir.

Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Sulama Kredisi (Sondaj Kredisi)

Sulama hususunda devletin verdiği hibe ve desteklerin bunun yanında bankalar aracılığıyla verilen kredilere de başvurabilirsiniz. Kaynağından alınan suyun tarla içine devletdestekli.com dağıtılması damla, yağmurlama yada mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması için çiftçilere sunulan kredi türüdür.

 • Bitkilerin gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanmayan su gereksiniminin sağlanması,
 • Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemlerin satın alınmasına,
 • Modern basınçlı sulama kredileri kapsamı içinde,
 • Modern basınçlı sulama sistemini tercih eden üreticilerin, bu sistemle ilişkili olarak derin kuyu açılması, elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına yönelik, yatırım giderlerinde krediden faydalanabilirsiniz.
Ziraat Bankası Düşük Faizli Kredi
Ziraat Bankası Sondaj Kredisi

Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yukarıda gösterilen ihtiyaçları için Ziraat Bankasından kredi nakit başvurusunda bulunacak olan çiftçilerin hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar ise;

 • Nüfus cüzdanı,
 • ÇKS belgesi (Çiftçi belgesi)
 • Tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler ( tapu kaydı, kira kontratı)
 • Krediye karşılık olarak gösterilecek teminatlar,
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ait belgeler,
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Kredi başvurusunda bulunan çiftçilerden istenmektedir. Hazırladıkları belgeler ile başvurularını yapabilirler.

TARIMSAL SULAMA PROJELERİNE 8,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

2021 senesinde tarımsal sulama hibe projelerine ayrılan kaynak ile ilgili açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli; tarım sektörü yatırımlarında bu sene en fazla ödenek 8,5 milyar lirayla sulama alanına tahsis edilirken bunu 2 milyar lirayla bitkisel üretim izlediğini açıkladı.

Tarım sektörü yatırımları içinde en yüksek payı 8,5 milyar lirayla sulama aldı. Bu alanda gerçekleştirilecek 191 çalışmadan 183’ü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama ve ıslah projeleri öne çıktı.

Sulama yatırımlarını 1 milyar 996 milyon lira ile bitkisel üretim izledi. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi başlıklardaki bu alanda 51 proje yer alırken projelerin 20’sini Tarım ve Orman Bakanlığı üstüne alacak. 20 proje 891,9 milyon lira ile tamamlanacak.

Beğen

Film izle

Porno izle