Tarım ve Orman Bakanlığı su kayıplarının denetimine düzenleme getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı su kayıplarının denetimine düzenleme getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı su kayıplarının denetimine düzenleme getirdi

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının denetimine yönelik olarak birtakım düzenlemelere gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, İçme Suyu Temin ve dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Denetimi Yönetmeliği Teknik Yöntemler Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiri ile içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının denetimi için alınması gereken önlemler düzenlendi.

Buna nazaran, abonelerin kimlik, adres, abone çeşidi (mesken, ticari ve benzeri), irtibat, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç uzunluğu, sayaç damga tarihi, sayaç ölçüm aralığı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanı kesinlikle kayıt altına alınacak, mevcut kayıtlarda ise güncelleme yapılacak. Adres kayıtları ulusal adres data tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulacak.

Su ve kanalizasyon yönetimleri ile belediyeler, su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını her sene için, takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak yahut elektronik ortamda gönderecek. Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, büyükşehir belediyelerinde coğrafik pozisyon olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç her ilçe için değişik formlar halinde iletilecek.

İçme suyu temin ve dağıtım sistemleri projeleri için görüş alınması hakkında bildiriye yeni kısım de eklendi.

Bu kapsamda yönetimler, yeni ve revize projelerde tasarım kademesinden bu yana bildirinin kararlarının uygulanmasını sağlayacak, 10 bin kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projelerle 500 ve üzeri irtibat sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşünü alacak.

AA

1 Beğen

Film izle