Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Sertifikalı Çoban

2021 Güncel:

 • Çoban Desteği Nedir (Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği) Nedir?
 • Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Çoban Destekleme Şartları Nelerdir?
 • Çoban Desteklemesi Kimlere Verilmez?
 • Çoban Destekleme Başvurusu ve Gerekli Evraklar
 • Çoban Sertifikası Nasıl Alınır?
 • Çoban Desteği Başvuruları Nereye Yapılır?
 • Çoban Parası Ne Kadardır?
 • Çoban Destekleri Ödeniyor

Sürü yöneticisi desteği adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla verilen bir destek bulunmaktadır. Sertifikaya sahip olan çobanların, çoban desteği alım şartlarını taşımaları halinde kendilerine ödeme yapılacaktır. Her yıl tespit edilen tarihlerde başvurular alınmakta ve ödemeler bir sonraki yılda peşin olarak üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Sürü yöneticisi istihdam desteği için ödeme tarihleri de belirlendi. Çoban desteği nedir, sürü yöneticisi desteği nasıl alınır, çoban desteği ne kadar veriliyor, büyükbaş, 100 koyuna çoban desteği, Çoban desteği kimlere verilir ve tüm araştırma konusu olanların detaylarını içeriğimizden bulacaksınızdır.

Çoban Desteği Nedir (Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği) Nedir?

Devlet aracılığıyla ufakbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe hizmet veren sürü yöneticilerin destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayvan çiftliği sahibi, hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiğinde, bu görevli için Devletten destekleme ödemesi alabilmektedir. Sürü yöneticisi desteğinin şartları, başvuru koşulları, kaç para ödendiği içeriğimiz dedir.

Çoban istihdam desteği adı verilen bu destekleme hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi istihdam etmeleri karşılığında Devlet aracılığıyla yapılan hibe ödemelerdir. Ödenen para miktarları ve şartları Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmektedir. Sürü yöneticileri diğer adıyla çobanlar Bakanlıkça düzenlenmiş en az 104 saatlik sürü yönetim eğitim programı almış ve bu programı başarı ile bitirerek sertifika almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır? Çoban Destekleme Şartları Nelerdir?

Sürü yöneticisi istihdam desteği alabilmek için belirtilmiş olan şartlara ve kurallara uyum sağlanması gerekir. Çoban istihdam desteklemesi 250 ve üzerinde anaç ufakbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilir. Çoban istihdamında gereken şartlar;

 • İstihdam desteğinden yararlanan olan işletmelerin, TÜRKVET’e kayıtlı en az 100 anaç ufakbaş hayvanı olması gerekmektedir. Hayvan rakamının tespitleri ise TÜRKVET’ten alınan yedek liste bilgileri esas alınmaktadır.
 • Köy sürülerini otlatan çobanlar da sürü yöneticisi istihdam desteğinden yararlanmaktadır. Bu çobanların otlattığı sürüler ise en az 2 işletmeden olmalı ve her işletme için en fazla 99 baş olacak biçimde toplamda en az 200 ve üzeri anaç ufakbaş hayvan bulunması gerekmektedir.
 • Her işletme yalnızca bir çoban istihdam desteğinden yararlandırılmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan ve en az iki işletmesi bulunan yetiştiriciler her işletmesi için işletme sayısı kadar başvuruda bulunmaktadır.
 • İstihdam desteğin yararlanacak olan çobanların SGK primleri en az 5 ay süreliğine yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Fiilen çobanlık yapmayan veya hayvancılık işletmesi bulunmayanlar, SGK prim ödemelerini isteğe bağlı bir biçimde yatıranlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini otuz gün üzerinden yatırmayanlar, muhtarlar, emekliler, devlet memurları ve 18 yaşından ufakler çoban olarak destekleme kapsamına alınmamaktadır.

Çoban Desteklemesi Kimlere Verilmez?

 • SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapanlar,
 • SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar,
 • İşletmede istihdam edilen fakat fiilen çobanlık yapmayanlar,
 • Muhtarlar,
 • Kamu çalışanları, Emekliler
 • 18 yaşından ufakler çoban olarak destekleme kapsamı içinde değerlendirilemez.
sürü yöneticisi istihdam desteği
Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

Çoban Destekleme Başvurusu ve Gerekli Evraklar

Sürü yöneticiliği istihdam desteğinden yararlanmak isteyen bireyler, başvurularını dilekçe ile işletmenin bağlı olduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapması gerekmektedir. Çoban desteklemesinden yararlanmak isteyen bireylerin başvuru esnasında istenecek olan evrak ise aşağıda sıralanmıştır.

 • Hayvan sahibinin başvuru dilekçesi,
 • Hayvan sahibinin kimlik fotokopisi,
 • TÜRKVET sisteminden çıkartılan, en az 250 ufakbaş hayvan olduğunu gösteren küpe listesi,
 • Çoban bunun yanı sıra işletme sahibi, çiftliğin sahibinin 1. dereceden yakını yahut eşi ise, sertifikasını il/ilçe müdürlüğünden onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve anlaşmanin İl yahut İlçe Müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru yapılacak yıl içinde geçerli olan sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 ay süreyle yatırıldığına dair SGK Müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
 • SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı içinde, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamı içinde, işletme veya işletme sahibinin birinci dereceden yakini olan çoban için ise SGK aracılığıyla tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamı içinde yatırılır.
 • Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/yahut primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması durumunda da başvuru kabul edilecektir.  Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi aracılığıyla tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.
 • Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdırlar.
 • Başvuruda istenen ve HAYGEM aracılığıyla tespit edilen formatta ki belgeler Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemindebulunan Çoban istihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

Afgan Çoban Arıyorum Diyenlere İlanlar! (Yatılı Suriyeli Özbek) geniş bir şekilde bilgi için tıklayınız.

Çoban Sertifikası Nasıl Alınır?

Çoban eğitimi Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açılan kurslarda verilmektedir. Bu kurslara katılan ve başarı ile tamamlayan adaylar sürü yöneticisi sertifikasına sahip olurlar. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine yapılmaktadır.

Kimler Çoban Sertifikası Alabilir?

 • Halen sürü yönetimi elemanlığı yapmakta olan yahut sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek eleman olmaya adaylar
  Sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip olanlar
 • Emekli olmayanlar,
 • Sigortası olmayanlar,
 • Okuma ve yazma bilen yahut en az ilkokul mezunu olan bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan bireyler.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kursa katılabilir.
suru-yoneticisi-destegi
Çoban sertifikası nasıl alınır?

Hangi konularda eğitim veriliyor?

 • Merada Hayvan Bakımı
 • Sürü Yöneticiliğinde Güvenlik
 • Barınak Ortamı
 • Küçükbaş Hayvan kayıt Bakım ve Islahı
 • Küçük Hayvanlarda Zapturapt
 • Küçükbaş Hayvan Besleme
 • Beslenme Hastalıkları

Kurs süreleri ve saatleri Halk Eğitim Müdürlüklerince kurs programında söylenmektedir. Haftalık işlenen ders saatine göre gün belirlenmektedir. Tebliğde bulunan ifadeye göre kurslar en az 104 saatten buluşmaktedir.

Çoban Desteği Başvuruları Nereye Yapılır?

Sürü yöneticileri devlet aracılığıyla verilen destekten faydalanabilmeleri için geçerli olan yıl içinde alakalı başvuru yerlerine başvurmak gerekmektedir. Bu destek her sene tespit edilen tutarlarda verilmektedir. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, çobanın çalıştığı işletmenin sahibi aracılığıyla da yapılabilecektir.

Doldurulan başvuru dilekçesinin bizzat Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki gerekli evraklar bölümünde bulunan evrakları da başvuru formuna ekleyerek ibraz ediniz.

https://www.youtube.com/watch?v=9FYzySbZBuEVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: 5.000 TL Çoban Desteklemesi Nasıl Alınır? 2020 Şartları Nelerdir? (https://www.youtube.com/watch?v=9FYzySbZBuE)

Çoban Parası Ne Kadardır?

Çoban parası adı ile verilen istihdam desteği hayvancılık destekleri kapsamı içinde değerlendirilmemelidir. Yukarıdaki şartları taşıyan, sertifikalı, verilen sürede başvuru yapan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden sürü yöneticilerine verilecek destek geri ödemesiz yani hibedir. Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla tespit edilen çoban istihdam destek parası tutarı ise 5 bin TL’ dir. Bu miktar 12 aylık süre zarfı için verilecektir. Başvuru yapanların Hayvancılık Bilgi Sistemi kayıtları teyit edilir. Şartlar uygunsa destekleme ödemesi almaya hak kazanılır. Destek her sene verilmektedir. Korona virüsün salgınıyla alınan önlemler dışında ödenecek desteklemeler ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Çoban Destekleri Ödeniyor

Devlet aracılığıyla işletmelerin istihdam edecekleri sürü yöneticilerinin masraflarının karşılanması adına halk içinde çoban parası olarak anılan ödemenin tutarı 5 bin TL‘dir. Başvurularını yapan ve gerekli şartları taşıyarak destekleme ödemesi almaya hak kazanan yetiştiricilerimiz için ödeme tarihleri belirlenmiştir. Bu yıl 7 bin 23 adet işletme çoban desteğinden yararlanacaktır. Bu da 7.023*5.000 = 35 milyon 115 bin TL ödeme yapılacağı manasına gelmektedir. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile işletme sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Ödemeler bir defada ve peşin olarak hesaplara yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Destekleme Ödeme Sorgulama sayfasını kontrolünü yapabilirsiniz.

1 Beğen

Film izle

Porno izle