SPK’dan yatırım fonlarının finansal raporlama asıllarında değişiklik yapıldı

SPK’dan yatırım fonlarının finansal raporlama asıllarında değişiklik yapıldı

SPK’dan yatırım fonlarının finansal raporlama asıllarında değişiklik yapıldı

Yapılan değişiklikler içerisinde, bildirimin fiyat raporlarına ait portföy değerleme asılları kısmında yer alan bir unsurda düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, Borsada süreç görmekle beraber değerleme gününde borsada alım satıma bahis olmayan hisseler son süreç tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları iç randıman oranıyla kıymetlenecek. Zıt repo ve repo ile yurt içi organize para piyasası süreçlerinin değerlemesi ise vade sonuna kadar sürece ilişkin iç randıman oranıyla yapılacak.

Eski bildirim içerisinde, aksi repo ve repolar, son süreç günündeki iç randıman oranıyla değerleniyordu. Yurt içi organize para piyasası süreçlerinin değerlemesine ait ise bir karar yer almıyordu.

– Gayrimenkul ve teşebbüs sermayesi yatırım fonlarına ait özel kararlar

Bildirimin gayrimenkul yatırım fonları ve teşebbüs sermayesi yatırım fonlarına ait özel kararlar kısmında de değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikle, yatırımcıların talep etmesi halinde finansal raporlara periyot içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, teşebbüs sermayesi yatırım fonları için teşebbüs sermayesi yatırımlarına ait olarak heyetin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış yer alan değerleme raporları eklenerek yatırımcılara sunulacak. Değerleme raporları, bağımsız kontrole tabi olmayacak.

Bunun yanı sıra portföydeki teşebbüs sermayesi yatırımları ile yurt haricinde yerleşik şirketlere yapılan yatırımların pahası, Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonlarına Ait Temeller Bildirimi içerisinde tespit edilecek. Şu kadar ki, bir hesap periyodu içinde bir defadan fazla fiyat açıklanması halinde yıl sonunda tespit edilen pahanın birebir yollarla gözden geçirilmesi kâfi olacak. Fiyat raporlarında teşebbüs sermayesi yatırımları için tespit edilen son pahalar kullanılacak.

Bu husus eski bildiride, şu biçimde bulunuyordu:

“Portföydeki hisseleri borsada süreç görmeyen teşebbüs şirketlerindeki hisseler, teşebbüs firması niteliğindeki halka açık anonim iştiraklerin imtiyazlı hisseleri ile kolektif yatırım hedefiyle yurt haricinde kurulan kuruluşlardaki ve yurt içinde şurası özel hedefli şirketlerdeki hisselerin pahası Heyetçe uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki, bir hesap devri içinde bir defadan fazla fiyat açıklanması halinde, yıl sonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek dönemlerde kelam konusu kıymetlerin değerleme raporlarını hazırlayan kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması kafidir.”

Düzenleme sonucu ayrıyeten, bildirimde yer alan “Gayrimenkul yatırım fonları ve teşebbüs sermayesi yatırım fonları bildirimdeki finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden muaftır.” hususu de yürürlükten kaldırıldı.

AA

2 Beğen

Film izle