SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Temel Alınan Varsayımlara Ait Kıymetlendirme Raporu

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Temel Alınan Varsayımlara Ait Kıymetlendirme Raporu

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Temel Alınan Varsayımlara Ait Kıymetlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Temel Alınan Varsayımlara Ait Kıymetlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Heyeti’nin VII-128.1 no.lu Hisse Bildirimi’nin 29. Unsurunun 5. fıkrası uyarınca hisseleri birinci kere halka arz edilen paydaşlığın, hisselerinin borsada süreç görmeye 
başlamasından sonraki iki yıl süresince finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde temel alınan varsayımların 
gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP’ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan 
raporumuz ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871669

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle