Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

2021 Güncel:

  • İlanlar
  • Başvuru Şartları
  • Sivil Memurların Görevleri Nedir?
  • Atamalar
  • Çalışma Saatleri
  • İzinler
  • Emeklilik Süreleri
  • Memurluğun Sona Ermesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’ncü maddesine tabi kamu kurumlarında devletin sürekli olaraklik isteyen hizmetinde ve işlerinde aylıkla çalışan, yasalara göre sorumluluğu ve yetkisi olan kimseye  devlet memuru denir. Devlet kamu ve kurumlarında kadrolu olarak çalışan memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 ncü maddesine tabidir. Sivil memurlar ise TSK’da çalışan devlet memurlarıdır. TSK’da çalışan devlet memuruna sivil memur denir.

sivil-memur
TSK’da çalışan devlet memurlarına sivil memur adı veirlmektedir.

Sivil memur olarak TSK da görev alan memurlar, statülerine göre istisnai memur ve anlaşmali olarak ayrılır.

Sivil memurların özellikle anlaşmali olan sivil memurların görevleri, çalışma ve fiyatlarınde bazı bunun bunun yanındalıklar mevcuttur her ne kadar normal devlet memurlarının tabi olduğu hususlara uymakla yükümlü olsa da sivil memurlarının bu bunun bunun yanındalıklı durumları genelde ücret yönünde kadrolu memurlara göre biraz daha aşağıdadır.

Atandıkları kadronun rütbesine ve unvanına göre istisnai memur olarak atanabilirler. İstisnai memurlar  atandıkları rütbede görev alan diğer subayların bunun bunun yanındalıklarından yararlanabilirler. Özellikle lojman ordu evi ve özel eğitim merkezi haklarından istisnai sivil memurlar yararlanabilirler.

Hava kuvvetleri Komutanlığı, Kara kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur alımları her sene yapılmaktadır.

Açıktan sivil memur alım sınavları uygulamalı sınav ve mülakat aşamalarından buluşmaktedir ve her sene olmak üzere Kuvvetleri Komutanlıklarının Personel Temin Merkezi Komutanlığınca yapılmaktadır. Bu sınavlara 18 yaşını tamamlamış ve ÖSYM aracılığıyla yapılan merkezi yazılı sınavda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başarılı olan personel katılabilmektedir. Kontenjana giren adayların sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturmalarına müteakip aday memur olarak atamaları yapılmaktadır.

İlanlar

Öncelikle hava kuvvetleri Komutanlığına sivil memur alımı için başvuru yapılmalı ve başvuru yapanlar içinde seçim yapılmak üzere sınav ve mülakattan geçmeleri gereklidir.

Başvurusu kabul gören adaylar içinden seçim aşamalarına çağrılacak adaylara ait isim listesi ve bilgilendirme, www.tekok.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları çağrı mektubu gönderilmez. Seçim aşamalarına çağrılan tüm adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Sınav Nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Hava kuvvetleri komutanlığında görev alan sivil memurlar Teknik Hizmetler Sınıfı (THS),  Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS), Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EHS), Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH), Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) olmak üzere 7 sınıfta görev yapmaktadırlar.

Hava kuvvetleri komutanlığına atanmak üzere alınacak sivil memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olacak biçimde mühendis, aşçı, hukuk işlemleri uzmanı, İngilizce çevirmen, teknisyen, şoför vb. bir çok meslek dalından personel seçilmektedir.

Hava kuvvetleri komutanlığında devlet memuru statüsünde Muzavvaf anlaşmali Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sivil Memur, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli erler görev almaktadır.

Subay nasıl olunur isimli bağlantıdan geniş bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Başvuru Şartları

Sivil memurluğa başvuru yapmak isteyen adayların ortaöğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunları için en son yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına KPSS sınavına girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari bir puan almaları gereklidir. Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak ve askerlik çağına gelmemiş bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gereklidir.

Sivil memur nasıl olunur?
Sivil memur nasıl olunur?

Daha önceden kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacak görevlerde önceden çalışmış yahut çalışıyor olmamak gerekmektedir. Sivil memur temini kapsamı içinde başvurular yalnızca her temin zamanında komutanlığın internet adresi üzerinden yayımlanan çevirim içi online olarak başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Sivil Memurların Görevleri Nedir?

Kuvvet Komutanlıklarının ayrılmaz elemanı olan sivil memurların görev sorumlulukları diğer memurların görev sorumlulukları ile aynıdır. Sivil memurlar başka bir işte çalışamaz gelir getirici ticari faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi kurumlarında görev alamadığı gibi ailesinden en yakını eşi yahut reşit olmayan çocukları işe başlayarak gelir getirecekse Memurlar armağan alamaz ve veremezler. Sivil memurların greve siyasi partiye siyasi toplantılara katılma ve üye olma hakları yoktur.

TSK bünyesinde görev alan anlaşmali ve istisnai sivil memurların görevleri ve yükümlü oldukları sorumlulukları Anayasaya göre belirlenir. T.C Anayasasına, kanunlara uymak zorundadır.

Kuvvetler Komutanlığı’nın ayrılmaz elemanı olan sivil memur statüsünde memur olmak isteyenler bazı süreçlerden geçmek zorundadır.

Sivil memur olmak için başvuru yapan adaylar içinde seçim aşamasında uygulamalı yani pratik sınav yapılmaktadır. Yapılan sınavdan başarılı olan adaylar bunun bunun yanında mülakata alınarak mülakattan da başarılı olmalıdır. Mülakattan başarılı olan adaylar bundan sonraki zamanda sağlık muayenesi olmalı ve sağlık kontrolünden SİVİL MEMUR ADAYI OLUR kararlı sağlık raporu alarak görevi yapmak için herhangi bir engelinin bulunmadığını ispatlamalıdır. En son aşama ise güvenlik soruşturması aşamasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK bünyesine alınacak askeri personellerin güvenlik soruşturmaları FETÖ ve herhangi bir terör örgütü ile ilişiğinin bulunmaması için ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmasından başarılı geçen ve geçtiğine dair yazılı olarak evine çağrı alan adaylar Hava kuvvetleri komutanlığında sivil memur olarak görev almaya hak kazanmış olurlar.

Sivil memurların bu aşamalardan başarılı ile geçtikten sonra diğer askeri personellere tanınan haklar bunlara da tanınmaktadır. Misal verilecek olursa askeri hastanelerde muayene olma ve sağlık hizmetlerini alma hizmetlerinden sivil memurlarda yararlanabilir. Servis araçları, sosyal tesisler sağlık hizmetleri gibi bir çok bunun bunun yanındalıktan yararlanabilen sivil memurlar için bunun bunun yanında yalnızca sivil memurların kullanımına açık sosyal tesislerde bulunmaktadır. Devlet Memuru Nasıl Olunur? isimli içeriğimizde konu ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere yer verdik.

Atamalar

Sivil memurlar vazifeye başladıktan sonra ilk kez atandıkları görev yerlerinde uzun yılla çalışarak bu görev yerinden emekli bulunacağı öngörüldüğünden belirli zamanlarda tayin ve yer değiştirme haklarına sahip değildir. Lakin sivil memurlar geçerli mazeretleri olduğundan atanabilirler. Genelde eş durumu ve sağlık problemleri sebebiyle geçerli mazeret bildiren memurların atama işlemleri  Genelkurmay Başkanlığı  Kuvvet Komutanlıklarında göreli memurların atanmalarında geçerli yönetmeliğe göre atamaları yapılır. Atama talebinde bulunmak için sivil memurların görev aldığı yerde 4 yıl boyunca görev almış olması şartı aranır Bunun bunun yanında atama yapılabilmesi için atanmak istenen yerde uygun kadronun olması gereklidir. Aksi halde yer değiştirme ve tayin isteme hakkı verilmemektedir. Sivil memurların vazifeye başladıktan sonra geçerli bir mazeretleri yoksa istedikleri garnizonlara atama şartları zordur

Çalışma Saatleri

Kamu çalışanların haftalık çalışma süreleri 40 saattir. Lakin bu hüküm TSK elemanı sivil memurlar için uygulanmaz. Sivil  memurların çalışma saatleri iş bitimine kadar geçen sürede belirlenir. İş bitimine kadar görev yapacak sivil memurlar gerektiğinde hafta sonu tatilinde de çalışmak mecburiyetindedirler. Sivil memurlar 40 saatin üzerinde çalışmaktadır. Özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığından sosyal hizmetlerde görev alan sivil memurlar ve inşaat  işinde görev alanlar 40 saatin çok daha üzerinde çalıştırmayı gerektiren kadrolarda görev aldıkları için iş bitimine kadar çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri
Çalışma Saatleri

İzinler

Hava kuvvetleri Komutanlığında görev alan sivil memurların izinleri, 657 sayılı kanunun alakalı maddelerine göre belirlenmiş olup sivil memurlar yıllık izin, mazeret, hastalık izin, aylıksız izin sağlık izni ve yurtdışı izni gibi izinleri kullanma hakkına sahiptir. Sivil memurlar 10 yıl ve daha fazla hizmet verdiyse yıllık izinleri 30 gündür. 10 yıldan az hizmet veren sivil memurların yıllık izinleri ise 20 gün sürelidir.

Emeklilik Süreleri

Hava kuvvetleri Komutanlığında sivil memur statüsünde 25 yıl hizmet veren erkek memurlar emeklilik hakkına sahiptir. Kadın sivil memurların ise 20 yıl hizmet vermeleri ve hizmet yılını tamamlamaları gereklidir. Emekli ikramiyesi emekli maaşı alındığı tarihte yaş haddini dolduranlara  gösterilen yaşını doldurduğu tarihte verilir. Sivil memur olarak kadın memurlar 58, erkek memurlar 60 yaşını doldurduklarında emekli maaşına hak kazanırlar. SSK, Bağkur ve askerlik gibi hizmet sürelerini birleştirme hakkına sahiptirler. Sivil memurlara  Subay, astsubay ve uzman çavuşlara verilen fiili hizmet süresi verilmez.

Memurluğun Sona Ermesi

Sivil memur olarak TSK’ da görevden ayrılacak  olanlar; Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alan sivil memurlar istedikleri zaman dilekçe ile görevden çekilme başvurusu yapabilir. Mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün görev almayan sivil memurların yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Görevi bırakmak isteyen sivil memurun yerine başka bir memurun atanması yapılıncaya kadar görevine devam eder. Bir ay kimse gelmediği durumlarda haberli bir biçimde görevi bırakma hakkına sahiptir. Sivil memur olanlar görevi bıraktığına dair yazılı müracaatta bulunması ile derhal görevini bırakıp gidemez yerine birinin gelmesi için görevine devam eder Ayrıca disiplinsiz hareketlerde bulunan memurlar ve devlet memurluğuna alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan bilinmesi halinde memurluk hizmeti sona erer.

https://www.youtube.com/watch?v=QAmdHGHeVN4Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde) (https://www.youtube.com/watch?v=QAmdHGHeVN4)

2 Beğen

Film izle

Porno izle