SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş
Hangi Faaliyet Devri İçin Seçildiği
01.01.2020 – 31.12.2020
Seçildiği Genel Şura Toplantısı Tarihi

Tescil Tarihi

Tescile Ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 07.09.2020 tarihinde yapmış olduğu  toplantı neticesinde  Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili öteki mevzuat esasları kararlarına uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş. ?nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873796

BIST

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle