Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

2021 Güncel:

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?
 • Serbest Muhasebeci Asgari Ücretleri 2021
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmak İçin Şartlar
 • SMMM Staj Başlatma Sınavı 2021 Başvuruları
 • SMMM Yeterlilik Sınavı Başvurusu ve Gerekli Evraklar
 • Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Lise ve dengi okulların muhasebe bölümünden mezun olan öğrenciler mali müşavir olma hayalleri kurmaktadır. Liseden muhasebeden mezun olan bireyler ilk kez mali müşavir olabilmesi için deyimi yerindeyse kırk fırın ekmek yemeleri gerekecektir. Öncelikle muhasebe bölümü mezunları bu mezuniyetlerini taçlandırmalıdır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir nasıl olunur, fiyatları, şartları, sınav tarihleri, yeminli mali müşavir olmak için gerekli olan tüm bilgileri araştırmaya koyulduk.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Buda İktisadi ve idari bilimler fakültesini bitirmeleri ve mezun olmaları ile olacaktır.  Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olan herkes direk mali müşavir sıfatı ile ne yazık ki işe başlamamaktadır.

 • Üniversiteden mezun olanların serbest muhasebeci mali müşavir olabilmesi için müşavirlik sınavını kazanması gerekmektedir.
 • 3 sene boyunca serbest muhasebesi mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin yanında staj yapması gerekmektedir. 
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavından başarılı olarak geçenler iş hayatlarına serbest muhasebeci mali müşavir olarak başlayabilecektir.
 • Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartlarını taşıyanlar yüksek maaş karşılığında kamu ve özel sektörde mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.
 • Yazımızda kısaca SMMM olma şartları, SMMM sınavı başvuruları ve şartları ile ilgili paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için geniş bilgilere yer verdik.

Serbest Muhasebeci Asgari Ücretleri 2021

2021 senesinde her alanda olduğu gibi SMMM hizmet bedelleri de güncellenecektir. Serbest muhasebecilerin 2021 yılı için verecekleri tüm hizmetlerde geçerli olacak ücret tarifesi üzerinden ücret tahsil etmektedir. Bu yıl için ücret tarifesi de  31 Aralık 2019 Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ikaznca hazırlanan Danışmanlık, Uyuşmazlık anlaşma, Hakemlik, SPK ve BBDK tarafınca yaptırılacak muhasebe denetim işlemleri, bilirkişilik, tasfiye, ortaklık işlemleri, konkordato işlemleri, fizibilite raporu,  vergi ve SGK işlem takibi gibi işlemlerinde geçerli olacak ücret tarifesi alakalı yılda meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte bulunmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmak İçin Şartlar

SMMM olmak için gerekli şartları taşıyor olmak gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
  • Ayırt Etme Gücü, Kısıtlılık, Erginlik şartlarına haiz olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmama,
 • Mahkumiyet hali şartında mahkum olmama şartını yerine getirmelidir.
 • Ceza ve disiplin kovuşturması neticesinde memuriyetten çıkarılmış olmamak
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak
 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans düzeysinde mezun olmak yahut diğer yükseköğretim kurumlarından lisans düzeysinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada gösterilen bilim dallarından lisansüstü düzeysinde diploma almış olmak.

3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmenin özel şartları şunlardan oluşmaktadır;

 • En az 3 yıl boyunca serbest muhasebesi mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin yanında staj yapmak,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak ve sınavı kazanmış olma,
 • Kanunları ikaznca vergi inceleme ytesirini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış olma şartlarıdır.

SMMM Staj Başlatma Sınavı 2021 Başvuruları

Her yıl 3 dönem halinde yapılan Staja Başlama, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  sınavları 2021 yılı Sınav Takvimi ile, TESMER aracılığıyla açıklanacaktır. Duyuruları takip etmek için TESMER sitesini ziyaret edebilirsiniz. SMMM olmadan önce, staj giriş sınavından başarılı olmak gerekmektedir. 2021 yılı için staj başlatma sınav ön başvuruları alınacaktır.

 • Ocak dönemi için TESMER otomasyon yani TEOS sistemine giriş yapan adaylar ön başvurularını online olarak güncellemektedir. e-Devlet şifreniz ile giriş uygulayabilirsiniz.
 • Uygulama giriş yaptıktan sonra, Aday İşlemleri bölümünden Staj Sınav Sistemi uygulamasına tıklanır.
 • Güncel vesikalık fotoğrafınızı renkli olarak sisteme eklemeniz gerekmektedir.
 • Başvuru tarihleri 2021 yılı Ocak ayından bu yana belirlenecektir. Başvurularınızı tespit edilen tarihlerde TEOS üzerinden yapabilirsiniz.
 • İlk kez sınava katılacak adaylar, web adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim etmelidir.
 • Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, alakalı Oda Başkanlığı aracılığıyla yine aynı web adresi üzerinden onaylanacaktır.
 • SMMM 2021 sınav  fiyatları ”TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin” TESMER banka hesaplarına yapabilecekleri gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir. Banka bilgileri;
 • Türkiye İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
 • Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
 • Stajları devam edenler yahut sınavı geçenler 1 Ocak 2021 ve 30 Nisan 2021 tarihleri içinde stajlarına devam edebilir, başlatabilirler.
 • Staj yapılacak alanlar ve ön başvurular ile ilgili geniş bir şekilde bilgi için TIKLAYINIZ.

SMMM Yeterlilik Sınavı Başvurusu ve Gerekli Evraklar

SMMM Staj giriş sınavını tamamlayan adaylar, SMMM yeterlilik sınavına girip, başarılı olduktan sonra ruhsat alabilmektedir.

 • Staj sınavı tamamlandıktan sonra, 1 yıl içinde SMMM yeterlilik başvuru dosyası açılır. Bu tarihten bu yana 3 yıl içinde yazılı sınavdan geçer not alarak başarılı olmak gerekmektedir.
 • 8 alanda yapılan sınavda, her konu için geçme notu 50 ve üstü olarak belirlenmiştir. Tüm bölümlerin genel not hemen hemensı 60 olmalıdır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma için girilecek yeterlilik sınavı başvuru evrakları;

 • Sınav dosyası
 • Cumhuriyet Savcılığından yahut e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Mezun Belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi)
 • 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,
 • TÜRMOB aracılığıyla gerekli görülen diğer belgeler
 • Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170.00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190 TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.360 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,
 • Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, alakalı vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi gibi belgeler istenir. 

SMMM Yeterlilik Sınavı sorumlu olunan konuları 8 başlıkta toplayabiliriz.

 • Finansal Tablolar Analizi,
 • Finansal Muhasebe,
 • Hukuk (Ticaret, İş, Borçlar, İdari Yargılama Hukuku, SSK ve Bağkur Mevzuatı)
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması ,
 • Muhasebe Denetimi,
 • Maliyet Muhasebesi,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı ,
 • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Serbest muhasebeciliğin yanında yeminli mali müşavir de olunabilmektedir.

 • Yeminli mali müşavirlik olabilmek için serbest mali müşavirlik alanında en az 10 sene çalışılmış olunması gerekmektedir.
 • 10 yıl  serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti yapan muhasebeciler yeminli mali müşavirlik sınavına girmeleri ve sınavı kazanmaları gerekmektedir.
 • Yeminli mali müşavirlik sınavına giren ve sınavdan başarılı olan bireyler yeminli mali müşavir olabilir tabi bunun için Asliye Ticaret Mahkemesine yemin olarak kabul gören bir metin vermesi gerekmektedir.
 • Yeminli mali müşavir olanların alacakları aylıklar devlet kurumunda ve özelde değişiklik göstermektedir. Ortalama yeminli mali müşavir maaşlarımı 3250  TL ve 5500 TL içinde değişir.
 • İş yaşamında performanslarına ve hangi okuldan mezun olduklarına göre alacakları aylıklar da değişebilmektedir.
 • Kamu kurumlarında görev alan yeminli mali müşavirlerin maaşları ise standart olmaktadır.
 • Bu bireyler devlette A düzeysinde memur olarak görev almaktadır.
 • Kamu kurumlarında yeni işe başlayan en alt kademe mali müşavir maaşı ise 3185 TL olurken,  en yüksek kademe mali müşavir maaşı olan bireyler 4125 TL içindedır.
https://www.youtube.com/watch?v=2UpyjmOVIsAVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma 2020 Şartları (https://www.youtube.com/watch?v=2UpyjmOVIsA)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma

 

Beğen

Film izle

Porno izle