Şehirlerarası seyahatte HES kodu koşulu

Şehirlerarası seyahatte HES kodu koşulu

Şehirlerarası seyahatte HES kodu koşulu

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle kentler ortası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmamaları ihtarında bulundu.

Bakanlık tarafından 81 vilayet valiliğine gönderilen “şehirler ortası otobüslerde HES kodu zorunluluğu” bahisli genelgede denetimli toplumsal hayat devrinde koronavirüs salgınıyla uğraşın faal sürdürülebilmesi için alınan önlemlere ve tespit edilen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede daha evvel vilayetlere gönderilen genelgelerle kentler ortası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Meskene Sığar (HES) uygulaması üstünden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Lakin uygulamada kentler ortası yolcu nakliyeciliği yapan birtakım firmaların vakit zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle birtakım önlemlerin alınmasının mecburî duruma geldiği söz edildi.

Genelgede alınan önlemler şu formda sıralandı:

“Şehirler ortası yolcu nakliyatı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme süreci (internet-telefon üstünden yahut yüz yüze) anında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Kentler ortası yolcu nakliyeciliği yapılan araçlara yolcu alınma anında da yolcuların HES kodu denetim edilecek, araca binmesinde rastgele bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma anındaki HES kodu denetiminde Kovid-19 teşhisli ya da temaslısı olduğu tespit edilen bireyler için lüzumlu bildirim ilgili firma ytesirlilerince kolluk ünitelerine ve sıhhat kuruluşlarına yapılacak.

Başta trafik üniteleri olmak üzere kolluk ünitelerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve kentler ortası yolcu nakliyatı yapılan araçlara yolcu alınmaması konuları faal halde denetlenecek.”

HES kodu olmadan seyahat edenlere zarurî izolasyon

Genelgeye nazaran, kontroller neticesinde HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından lüzumlu idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün müddetle seferden men edilecek.

Kontroller neticesinde Kovid-19 teşhisli yahut temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan kentler ortası toplu taşıma araçlarıyla seyahat yaptıkları tespit edilen şahıslar, valiliklerce tespit edilen yurt yahut pansiyonlarda mecburî izolasyona tabi tutulacak.

Genelgede vali ve kaymakamların bu temeller çerçevesinde lüzumlu kararları Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci unsurları uyarınca acilen alması istendi.

Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı belirtilen genelgede, kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hususları mucibince idari süreç tesis edileceği bildirildi.

Konusu hata teşkil eden davranışlara ait de Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci unsuru içerisinde lüzumlu isimli süreçlerin başlatılacağı belirtildi.

AA

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle