Resmi Gazete’de bugün (31.08.2020)

Resmi Gazete’de bugün (31.08.2020)

Resmi Gazete’de bugün (31.08.2020)

31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Dışsal Tesirlerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar içerisindeki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Müddetinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)
–– Birtakım Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Hoş Sanatlar Fakültesinin adının Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2916)
–– Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi Sonları İçerisinde 27/2/2017 Tarihli ve 2017/9989 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile Duyuru Edilen Yenileme Alanı içerisinde yer alan Birtakım Taşınmazların, Bölgedeki Sıhhatsiz Yapılaşmanın Tahliline Yönelik Projenin Acilen Hayata Geçirilmesi Hedefiyle Bolvadin Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2917)

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyurusu
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle