Resmi Gazete’de bugün (29.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (29.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (29.09.2020)

29 Eylül 2020 Tarihli ve 31259 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Yayın Hizmeti Yol ve Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ilişkin Kararlar

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

2 Beğen

Film izle