Resmi Gazete’de bugün (28.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (28.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (28.09.2020)

28 Eylül 2020 Tarihli ve 31258 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Toplumsal Siyasetler ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilgi Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bayan, Aile ve Toplumsal Siyasetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

2 Beğen

Film izle