Resmi Gazete’de bugün (25.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (25.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (25.09.2020)

25 Eylül 2020 Tarihli ve 31255 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3007)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3008)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3009)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Ortasında Toplumsal Güvenlik Mutabakatı ve Mutabakatta Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3010)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Ortasında Toplumsal Güvenlik Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3011)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Ortasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Ortasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Ikili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığına Mahzur Olma Muahedesini Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3012)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Ikili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığına Mani Olma Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3013)

MİLLETLERARASI MUKAVELE

–– 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine Ait Mukavelenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Misyon Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı yer aldığı Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3015)

YÖNETMELİKLER

–– Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 3016)
–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

2 Beğen

Film izle