Resmi Gazete’de bugün (23.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (23.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (23.10.2020)

23 Ekim 2020 Tarihli ve 31283 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birtakım Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3119)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Memleketler arası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2015/7108 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Değişik İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

2 Beğen

Film izle