Resmi Gazete’de bugün (23.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (23.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (23.09.2020)

23 Eylül 2020 Tarihli ve 31253 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– İhracata Yönelik Devlet Yardımları içerisinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRIMLER

–– Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Eser Idaresi Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– İçme Suyu Temin ve dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Denetimi Yönetmeliği Teknik Yordamlar Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Fotoğraf ve Harç İstisnası Hakkında Bildirim (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat 2020/16)

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 8/7/2020 Tarihli ve 2015/11677 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

1 Beğen

Film izle