Resmi Gazete’de bugün (22.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (22.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (22.10.2020)

22 Ekim 2020 Tarihli ve 31282 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Hedefiyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Firması Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3103)

–– Gaziantep İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Firması Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3104)

–– Kastamonu İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “OSB TM-Gölköy DM Güç Nakil Hattı”nın İmali Emeliyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Firması Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3105)

–– Ankara İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “TUV KÖK-Dikmen KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Emeliyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Firması Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3106)

–– 380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi İçerisinde Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Firması Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3107)

–– Karayel Hidroelektrik Santralinin Üretimi Maksismiyle, Amasya Vilayetinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3108)

–– Ömerli Rüzgâr Güç Santralinin İmali Maksismiyle İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3109)

–– Malatya İli, Battalgazi ve Kale İlçeleri Hudutları İçerisinde İnşa Edilmekte Olan Afet Konutlarına Ulaşımı Sağlayacak Temas Yolunun Üretimi Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3110)

–– Kimi Ovaların Büyük Ova Müdafaa Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3111)

–– 26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Yer Alan “Açık Stok Alanı Olarak Kullanılmak Üzere” İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3112)

–– İthalatta Haksız Yarışın Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3113)

–– Bayburt İli, Merkez İlçe Sonları İçerisinde Yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Tamamen tamamen doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Neticesinde Birtakım Alanın Kesin Korunacak Duyarlı Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114)

–– Kimi Havalimanlarının Milletlerarası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Su Enstitüsü Çalışanının Misyon ve Yetkileri ile Çalışma Yol ve Temelleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3102)

–– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği

–– Sıhhat Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Üniteleri Takım Herkes tarafından bilinenları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı Proje Takviye Programlarına Ait Yönetmelik

–– Türkiye Su Enstitüsü Kontratlı İşçi Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Bildirim (No: SGM – 2020/8)

–– Okul Besini Hakkında Bildiri (No: 2020/23)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/18196 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Değişik İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

1 Beğen

Film izle