Resmi Gazete’de bugün (22.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (22.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (22.09.2020)

22 Eylül 2020 Tarihli ve 31252 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRILER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/96, 97)

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 10/09/2020 Tarihli ve 9534 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 21/7/2020 Tarihli ve 2016/12115 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 22/7/2020 Tarihli ve 2018/15422 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle