Resmi Gazete’de bugün (21.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (21.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (21.10.2020)

21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi ve Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Sunulabilmesi İçin Birtakım Koşulların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3096)

–– Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere Gereksinim Sahibi Başka Ülkelere ve/yahut Bu Ülkelerdeki Muhtaçlık Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Gayesiyle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3097)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Yer alan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3098)

–– Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3099)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100)

YÖNETMELİKLER

–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/7/2020 Tarihli ve 2016/31718 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2017/40199 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Değişik İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

3 Beğen

Film izle