Resmi Gazete’de bugün (21.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (21.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (21.09.2020)

21 Eylül 2020 Tarihli ve 31251 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Iktisat Üniversitesi Daima Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DUYURU KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
b – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

1 Beğen

Film izle