Resmi Gazete’de bugün (21.03.2022)

Resmi Gazete’de bugün (21.03.2022)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Değişik İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Tespit Edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Beğen