Resmi Gazete’de bugün (20.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (20.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (20.10.2020)

20 Ekim 2020 Tarihli ve 31280 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Konseyinin 14/10/2020 Tarihli ve 2020/136 Sayılı Kararı
–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Heyetinin 14/10/2020 Tarihli ve 2020/140 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Herkes tarafından bilinenları Kurumu İş Çalışanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Patent Enstitüsü Çalışanının Yetiştirilmesi Hedefiyle Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2016/13566 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2016/14253 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

2 Beğen

Film izle