Resmi Gazete’de bugün (19.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (19.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (19.10.2020)

19 Ekim 2020 Tarihli ve 31279 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bingöl Üniversitesi Arı ve Tamamen tamamen doğal Eserler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
–– İstanbul Galata Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Galata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

3 Beğenmekten Vazgeç

Film izle