Resmi Gazete’de bugün (18.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (18.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (18.09.2020)

18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Irtibat Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66)
–– Kimi Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Süreksiz 13 üncü Hususunun Birinci Fıkrasında Belirtilen Mühletin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)
–– Yenilenebilir Güç Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Mühletler ile Yerli Katkı Eğine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2949)
–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ilişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/422)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/423, 424, 425, 426, 427)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2950)
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine Ait Temeller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRI

–– Kimsayal Silahlar Kontratı Ekinde Yer Alan Kimyasal Unsurların İhracatına Ait Bildirim (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2020/15)

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 17/6/2020 Tarihli ve 2016/5523 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 8/7/2020 Tarihli ve 2017/24356 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

1 Beğen

Film izle