Resmi Gazete’de bugün (17.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (17.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (17.09.2020)

17 Eylül 2020 Tarihli ve 31247 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Tıbbi Eserler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Yönetimi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Üniteleri ile Muhasebe Ytesirlilerinin Bildirilmesi Hakkında Yordam ve Temeller
–– Konya Besin ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Besin ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KONSEY KARARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 10/09/2020 Tarihli ve 9537 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 8/7/2020 Tarihli ve 2016/6211 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Beğen

Film izle