Resmi Gazete’de bugün (16.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (16.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (16.09.2020)

16 Eylül 2020 Tarihli ve 31246 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİKLER

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliği

BILDIRI

–– Ulusal Emlak Genel Bildirisi (Sıra No: 400)

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 24/6/2020 Tarihli ve 2016/3932 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

3 Beğen

Film izle