Resmi Gazete’de bugün (15.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (15.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (15.09.2020)

15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Ortasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2947)

YÖNETMELİKLER

–– İmar Planı Değişikliğine Dair Paha Artış Hissesi Hakkında Yönetmelik
–– Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARI

–– Anayasa Duruşmasının 9/6/2020 Tarihli ve 2015/4255 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle