Resmi Gazete’de bugün (14.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (14.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (14.09.2020)

14 Eylül 2020 Tarihli ve 31244 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle