Resmi Gazete’de bugün (12.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (12.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (12.10.2020)

12 Ekim 2020 Tarihli ve 31272 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Hoş Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

1 Beğen

Film izle